h

SP wil centrum bereikbaar houden per bus

14 juli 2017

SP wil centrum bereikbaar houden per bus

De SP is niet blij met de plannen om een deel van de bussen uit het stadscentrum te weren. Het college stelt onder meer  voor om na de renovatie van de Waalbrug de buslijnen door de Burchtstaat en de Waalkade op te heffen en om te laten rijden via de singels. De SP vreest een verschraling van het OV-aanbod naar het centrumgebied en wil niet dat reizigers hiervan de dupe worden. 

SP-raadslid Stijn Vat: “De voorstellen van het college komen voort uit een onderzoek dat is uitgevoerd naar de verkeersbewegingen in de binnenstad. Eerder opperde het stadsbestuur om de bushalte in de Burchtstraat te vervangen door andere vormen van vervoer, zoals de Zonnetrein of kleine shuttlebusjes. Die plannen bleken onhaalbaar, maar het huidige alternatief -volledig verplaatsen van het busvervoer naar de singels- is wat de SP betreft geen optie. Reizigers moeten veel verder lopen om in hartje centrum te komen. Zeker voor reizigers die uit verder gelegen wijken van Nijmegen komen vormt dit plan een flinke verslechtering. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat de stadslijnen door de Burchtstraat blijven rijden. De SP hecht daar waarde aan en we zullen daar niet van afwijken.”

Om het centrum toch bereikbaar te houden stelt het college voor om haltes op het Valkhof, de Waalkade en het Hertogplein in te zetten als BrengFlex-haltes. Het busstation op Plein 1944 verliest meer dan de helft van haar bussen. De SP vindt dat een opmerkelijke keuze, aangezien dit met afstand het meest gebruikte station binnen de singels vormt. De toename van bussen op de singels zou moeten worden opgevangen door de bestaande bushaltes aldaar uit te breiden, teneinde verkeersopstoppingen te voorkomen. Met het nieuwe lijnenstelsel wordt daarnaast afgeweken van de norm die stelt dat iedere locatie in de stad binnen 400 meter van een bushalte ligt.  

Vat: “ Het verplaatsen van bussen naar haltes aan de singels zal niet alleen leiden tot langere loopafstanden en lagere reizigersaantallen, maar brengt ook het risico met zich mee dat de singels verstopt raken tijdens de spits. In de studie die het college heeft laten uitvoeren wordt helaas niet gesproken over de reiskosten. De langere loopafstanden zullen voor een deel van de reizigers een extra obstakel vormen. Zij worden nu aangewezen op Breng Flex. Dat is een veel duurdere reisvoorziening dan een reguliere busrit.” 

In oktober zal de gemeenteraad debatteren over de nieuwe vervoersplannen voor de binnenstad. 

Reactie toevoegen

U bent hier