h

SP: Computer voor alle middelbare scholieren

7 juli 2017

SP: Computer voor alle middelbare scholieren

Foto: red.Ant

Alle schoolgaande kinderen in Nijmegen kunnen voortaan een Ipad, notebook of laptop tot hun beschikking hebben. Een voorstel van de SP om voor kinderen uit armere gezinnen via de scholen een computer te regelen is aangenomen in de gemeenteraad. Op middelbare scholen is een Ipad of notebook steeds vaker een noodzakelijk en verplicht leermiddel. Voor ouders is dit een kostenpost van 100 tot 170 euro per jaar, een bedrag dat voor een gezin op bijstandsniveau moeilijk is op te brengen. De oude regeling voorzag in één computer per gezin met kinderen vanaf groep 6 op de basisschool. Elk jaar maakten ongeveer 400 gezinnen met een laag inkomen gebruik van deze computerregeling. Met de nieuwe regeling kan elke middelbare scholier een laptop of notebook leasen via de school.

SP-gemeenteraadslid Maarten Sweep: “Het is onaanvaardbaar dat kinderen op achterstand worden gezet, omdat hun ouders geen geld hebben voor een Ipad of notebook. Het middelbaar onderwijs is steeds meer afgestemd op het gebruik van een computer. Als leerlingen daar thuis niet over kunnen beschikken, wordt het erg lastig om huiswerk te maken en de lessen goed te volgen, Ik ben blij dat we dit als SP in onze sociale stad hebben kunnen regelen!"

U bent hier