h

Dorpensingel een stap dichterbij

5 juli 2017

Dorpensingel een stap dichterbij

Foto: Gerard Verschooten

De gemeente Nijmegen gaat onderzoeken of het mogelijk is om de  Dorpensingel-Oost op een alternatieve manier aan te leggen. Dit naar aanleiding van een plan dat gezamenlijk is opgesteld door bewoners van Lent en Ressen voor de aanleg van een 'Dorpensingel-light'. In de nieuwe variant moet gekeken worden naar een groene inpassing in de omgeving waarbij er op de weg ook niet harder dan 50km/u gereden kan worden. De SP is blij met deze ontwikkeling en juicht het toe dat Nijmegen en Lingewaard samen gaan kijken naar het verkeer in het gebied.

SP-raadslid en verkeerswoordvoerder Matthias van Hunnik: "Bewoners van Lent en Ressen verdienen een veilige oplossing voor het verkeer in hun dorpen. De Dorpensingel heeft wat de SP betreft altijd een centrale rol gespeeld in de verkeersafwikkeling tussen Lent, Ressen en Bemmel. Maar tot nu toe is het niet gelukt om het eens te worden met buurgemeente Lingewaard. En bovendien is de financiering van de weg niet compleet. Het is daarom goed om te kijken of een alternatieve en betaalbare manier te vinden is om de Dorpensingel aan te leggen."

Vorig jaar nog hebben de SP-fracties in de gemeenteraad van Nijmegen en in Provinciale Staten geprobeerd de provincie te bewegen om bij te dragen aan de aanleg van de weg. Helaas was er toen geen enkele andere partij in Provinciale Staten bereid bij te dragen aan de weg.  Van Hunnik: "De bewoners van Lent en Ressen hebben het goede voorbeeld gegeven door samen met een plan te komen. Het is nu aan de gemeenten Nijmegen en Lingewaard om dat voorbeeld te volgen en het samen eens te worden. En hoewel het inzicht bij de provincie soms wat traag voortschrijdt is het mooi dat ze nu wel openstaan voor een verzoek tot bijdrage aan deze plannen."

Het is de bedoeling dat er na de zomer meer bekend wordt over de haalbaarheid van een Dorpensingel-light.

Reactie toevoegen

U bent hier