h

ROOD NIJMEGEN ONDERZOCHT DISCRIMINATIE IN NIJMEEGS DEURBELEID

30 juni 2017

ROOD NIJMEGEN ONDERZOCHT DISCRIMINATIE IN NIJMEEGS DEURBELEID

Foto: Sam van der Wal / ROOD Nijmegen

ROOD Nijmegen heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar discriminatie bij Nijmeegse uitgaansgelegenheden, waarbij er vooral is gekeken naar 'selectie aan de deur', of te wel het deurbeleid.

Hiertoe hebben we bij 176 jongeren enquêtes afgenomen met vragen over weigering bij kroegen en/of agressieve benaderingen van uitsmijters. Bovendien is er onderzocht of jongeren wisten waar ze met een eventuele melding voor discriminatie terecht konden. Tevens hebben we gekeken naar de algemene mening over het verplicht bij zich moeten hebben van een collegekaart voor studenten tijdens het uitgaan op donderdagavond.

Uit het onderzoek bleek dat 4% van de jongeren ooit melding heeft gemaakt van discriminatie aan de deur. 76% van de jongeren weet echter niet waar ze terecht kunnen met hun melding.  Dit kan bij verschillende plekken, met name: Ieder1Gelijk en de politie.

Foto: Sam van der Wal / ROOD Nijmegen
In totaal is 38,2% van de bevraagde jongeren wel eens geweigerd. Er bleek geen statistisch aantoonbaar verschil te zijn tussen jongeren met of jongeren zonder Nederlandse afkomst. Hetzelfde gold voor eventuele verbale of agressieve benaderingen door personeel van de kroegen. 10% van de deelnemers zegt dat ze wel eens te maken hebben gehad met verbaal geweld van uitsmijters, met nog eens 10% voor fysieke agressie. De overgebleven 80% geeft aan nog nooit agressief benaderd te zijn geweest door personeel. Veel kroegen hanteren op donderdag een studentenavond waarbij een collegekaart getoond moet worden, waarbij 27% van onze steekproef aangaf hier moeite mee te hebben.

Als ROOD Nijmegen zijn wij redelijk tevreden. Sinds het vorige onderzoek in 2010 lijkt er verbetering te zijn bij het deurbeleid, waarin 60% van de jongeren toen aangaf dacht geweigerd te worden op basis van huidskleur. Op het gebied van het aantal meldingen ziet ROOD nog ruimte voor verbetering: “Uit de enquête is gebleken dat het aantal mensen dat zich gediscrimineerd voelt bij het uitgaan verminderd lijkt te zijn ten opzichte van 2010. Hoe mooi dit ook is, veel jongeren lijken nog steeds niet te weten waar ze terecht kunnen met hun melding over discriminatie. Hier zien wij als ROOD zeker ruimte voor verbetering en zullen wij doorgaan met jongeren informeren en actie blijven voeren om deze ongelijkheid tegen te gaan”, aldus ROOD-woordvoerder Veerle Springintveld.

Foto: Veerle Springintveld / ROOD Nijmegen

Reactie toevoegen

U bent hier