h

Opinie: Biomassa-centrale maakt groene stad weer stukje grijzer

24 juni 2017

Opinie: Biomassa-centrale maakt groene stad weer stukje grijzer

Foto: SP

Vorige week verbaasde 'warmteregisseur' en voormalig GroenLinks-wethouder Jan van der Meer zich in deze krant over de uitspraak van Provinciale Staten die een rem willen op het verbranden van hout voor warmte en energie. Als gemeenteraadslid in Nijmegen ben ik juist blij met deze uitspraak van de provincie. In Nijmegen-West, waar voorheen de kolencentrale stond te roken moet namelijk nu een biomassacentrale komen. Om onze behoefte aan biomassa te voeden is geen bos in Gelderland groot genoeg. Bovendien zijn er terechte vragen over de uitstoot van deze nieuwe centrale die mogelijk weer in Nijmegen-West terechtkomt.

Hout is niet duurzaam

In een biomassacentrale wordt hout of GFT-afval verbrand. Hout is een vernieuwbare brandstof, want bossen kun je immers opnieuw planten. Boekhoudkundig klinkt het goed, maar in de echte wereld ontstaan de problemen. De centrale van ENGIE zal een capaciteit hebben van 70.000 ton per jaar. Dat komt neer op 23.000 hectare bos. Zoveel biomassa kan onmogelijk uit de buurt gehaald worden. Binnen anderhalve week zou heel Heumensoord al opgestookt zijn. Inmiddels wordt er al hout vanuit Amerika verscheept om in Nederland als biomassa te verstoken. Hout de halve wereld over slepen, dat is amper duurzaam te noemen. En de ontbossing gaat sneller dan dat er aangeplant kan worden. Een boom heeft nou eenmaal tijd nodig om te groeien.

Vuiler dan de vuilverbranding

Niet alleen de brandstof baart zorgen. Ook de leefomgeving in Nijmegen-West loopt risico. Bewoners en milieugroepen strijden daar al jarenlang tegen milieuvervuiling. Een van de resultaten daarvan is dat we aan de gemeentegrens met de ARN een van de schoonste vuilverbrandingsovens van het land hebben. De ARN zit ver onder de norm wat betreft uitstoot van schadelijke stoffen. Maar ondertussen is een vergunning verleend voor de biomassacentrale die hogere giftige uitstoot van dioxine, zoutzuur, zware metalen, kwik, fluor en zwavelzuur in Nijmegen-West toestaat dan bij de ARN. De lage schoorstenen, die de centrale moet krijgen (28 meter), kunnen veel stank- en rookoverlast in Nijmegen-West veroorzaken. Niet voor niets procederen milieugroepen tegen deze vergunning.

Duurzame Warmte

Het warmtenet dat Nijmegen wordt aangelegd rekent op warmte van een biomassacentrale en de restwarmte van vuilverbrander ARN. Je kunt je afvragen hoe houdbaar dit is voor de toekomst. Restwarmte gebruiken voor een warmtenet is natuurlijk prima. Maar de ARN heeft steeds minder afval om te verbranden, omdat we met z'n alleen steeds beter ons afval scheiden en recyclen. En de vraag naar biomassa drijft de prijs van hout snel op.

Ja, we moeten af van fossiele brandstoffen, maar laten we ons geld steken in écht schone energie. Met het verbranden van bossen en importeren van brandstof bewijzen we het milieu en de CO2-vermindering ook geen dienst. ENGIE is goed bezig met zonne-energie, laat ze daar verder in investeren. Laat gemeente en woningcorporaties aan de slag gaan om de vele lege daken in de regio vol te krijgen met zonnepanelen en woningen te verduurzamen. Daar is een wereld te winnen. En laten we investeren in onderzoek naar echt duurzame warmtebronnen, met gebruik van warmtewisselaars en aardwarmte. Dat zijn initiatieven die passend bij een European Green Capital!

Matthias van Hunnik - Gemeenteraadslid en woordvoerder duurzaamheid

Dit opinieartikel verscheen in de Gelderlander op 24 juni 2017.

Reactie toevoegen

U bent hier