h

Gemeente leert van slachthuisdossier

17 januari 2017

Gemeente leert van slachthuisdossier

Foto: Matthias van Hunnik

Woensdag 18 januari debatteert de gemeenteraad van Nijmegen over het slachthuisdossier. Het afgelopen jaar is tientallen uren in de raad gesproken over dit onderwerp. De coalitiefracties SP, GroenLinks, Stadspartij DNF en de VSP vinden het in het belang van Nijmegen dat er geleerd wordt van de situatie.

Het resultaat in het dossier van slachthuis Hilckmann is teleurstellend vinden de coalitiefracties, vooral voor de 350 medewerkers. De aankoop van het slachthuis zou gepaard gaan met een verhuizing van het bedrijf in de regio, waarbij alle werkgelegenheid behouden zou blijven. Dit was een nadrukkelijke wens van de gemeenteraad. Door misleiding en bedrog van de directie van Hilckmann is het beschikbare geld niet gebruikt voor een verhuizing maar is het verdwenen.

De gemeente Nijmegen staat juridisch sterk in de rechtszaak om zoveel mogelijk van dit geld terug te krijgen. De coalitiefracties ondersteunen de inspanningen van het college om via rechtszaken het geld dat de gemeente toebehoort terug te krijgen. Tot nu toe heeft de gemeente alle juridische procedures gewonnen. Ook worden werknemers begeleid in het vinden van een nieuwe baan. De fracties wachten met vertrouwen de afloop af van de lopende rechtszaken en willen dat er snel gestart gaat worden met de bouw van nieuwe woningen in het Waalfront, op een van de mooiste plekken van onze stad.

Door de uitspraak van Raad van State in 2014 over het bestemmingsplan heeft de gemeente de onderhandelingen met het slachthuis om hen uit te kopen weer hervat. Het is gebruikelijk dat in een dergelijke vastgoedtransactie een bedrijf met zo’n grote omzet een behoorlijke vergoeding krijgt om te vertrekken, ook als het bedrijf niet elders een doorstart maakt. Het is nu aan de rechter om te bepalen wat de hoogte moet zijn van het bedrag dat Hilckmann aan de gemeente moet terugbetalen.

De coalitiefracties vinden dat er geleerd moet worden van dit dossier. In de toekomst moet voortaan een duidelijker onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de vergoeding voor het vastgoed en anderzijds de vergoeding voor verhuizing en behoud van werkgelegenheid. Van alle afgesproken (ontbindende) voorwaarden moeten steeds schriftelijke bewijsstukken worden overleg en kan niet worden volstaan met een bevestiging door de notaris. Ook moet voorkomen worden dat andere partijen zich verschuilen achter geheimhouding en dienen alle betrokken partijen elkaar direct te informeren over gewijzigde omstandigheden. In een gezamenlijke motie roepen de fracties op om bij vergelijkbare complexe overeenkomsten betere afspraken te maken over financiering en informatieplicht.

Reactie toevoegen

U bent hier