h

Vroegschoolse educatie Nijmegen is voorbeeld in Nederland

16 december 2016

Vroegschoolse educatie Nijmegen is voorbeeld in Nederland

De aanpak en de kwaliteit van de Nijmeegse voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een voorbeeld voor Nederland, zo oordeelt de onderwijsinspectie. De vroegschoolse educatie is er voor kinderen van 2 tot 6 jaar die extra aandacht nodig hebben om achterstanden, op onder andere taal, in te halen. Zij verbeteren hiermee hun kansen in hun schoolloopbaan. In Nijmegen bereiken we 95 procent van de kinderen die extra aandacht nodig heeft. De complimenten gaan naar Nijmegen vanwege de hoge kwaliteit van de educatie en de unieke samenwerking tussen scholen, kinderopvang, ouders en gemeente. 

SP-wethouder Onderwijs, Renske Helmer- Englebert: “Iedereen deelt de ambitie om kinderen met een achterstand, een goede start te geven in het basisonderwijs. Samenwerken met kinderopvang, ouders en scholen is het allerbelangrijkste. Het kind met zijn ouders staat centraal, wij zijn er om te begeleiden. Dat we als voorbeeld in het land worden genoemd is de verdienste van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en kinderen en ouders zelf. Iets om trots op te zijn”.

In 2017 investeert de gemeente Nijmegen 5 miljoen euro in voor-en vroegschoolse educatie. Een deel van dit budget komt van het Rijk. Vanaf 2017 wordt extra geïnvesteerd in meer startgroepen. De professionele deskundigheid uit de bestaande startgroepen wordt gedeeld met schoollocaties elders in de stad.

Passende Kinderopvang, voor kinderen met een extra zorgbehoefte, wordt structureel en stadsbreed ingevoerd. Daarnaast introduceert wethouder Helmer-Englebert de ‘VVE-plus’ in Nijmegen. Dit is een nieuwe maatregel om de kwaliteit op VVE-locaties te blijven verbeteren. Afhankelijk van de behoefte van een VVE-locatie gaat het om meer uren op de groep, kleinere groepen of meer inzet op de samenwerking met ouders.

In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in extra HBO-geschoold personeel, gebruik van een kind-volg-systeem, het realiseren van doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van kinderopvang tot het basisonderwijs en het verhogen van het taalniveau van de pedagogisch medewerkers om de Nederlandse taal bij peuters te stimuleren.

U bent hier