h

Bouwexplosie in Nijmegen: 2000 nieuwe woningen in 2017

23 december 2016

Bouwexplosie in Nijmegen: 2000 nieuwe woningen in 2017

Het gaat goed met de woningbouw in Nijmegen. De laatste twee jaar schieten de verkopen weer omhoog. Niet alleen in de nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw. Dit jaar worden ongeveer 1200 woningen opgeleverd, voor 2017 wordt een recordaantal van 2000 nieuwe woningen verwacht.

De stad is daarmee goed door de crisisjaren heen gekomen. In 2013 bleef het aantal verkochte nieuwbouwwoningen nog steken op bijna 200, daarna is dit aantal elk jaar gestegen. In 2016 zijn er tot op heden al meer dan 600 nieuwbouwwoningen verkocht. In de bestaande bouw is dezelfde trend te zien. Van 1200 woningen in 2013 is dat aantal gegroeid tot meer dan 2000 woningen in 2016.

Er worden weer veel woningen gebouwd. In 2015 werden er nog ongeveer 600 woningen opgeleverd. Dit jaar komt de teller op ongeveer 1200 woningen te staan en volgend jaar verwacht Nijmegen een recordaantal van meer dan 2000 woningen op te leveren. Dat aantal is de laatste 15 jaar niet meer gehaald.

Sociale huur maakt een aanzienlijk deel uit van alle nieuwbouwwoningen. In 2015 werden er 185 sociale huurwoningen opgeleverd. Dit jaar komt de teller op 675 te staan, meer dan 50% van het totaal aantal opleveringen. In de koopsector zijn de cijfers 365 in 2014 en 513 in 2016.

SP-wethouder Bert Velthuis is trots op de nieuwe bouwcijfers: "Een van onze beloftes bij de verkiezingen was dat we veel meer zouden gaan bouwen, en vooral ook meer sociale huurwoningen. Die belofte maken we helemaal waar. Waar andere grote gemeenten de grootste moeite hebben om bouwprojecten van de grond te krijgen, zetten we in Nijmegen vol in op een bouwversnelling. Natuurlijk hebben we het tij ook mee, nu de koopmarkt weer aantrekt. Een belangrijke motor achter de bouwversnelling zijn de woningcorporaties waarmee we goede afspraken hebben gemaakt om meer betaalbare huurwoningen te realiseren."

 

U bent hier