h

WMO-beleid Nijmegen onvoldoende volgens FNV-rapport

3 oktober 2016

WMO-beleid Nijmegen onvoldoende volgens FNV-rapport

SP-gemeenteraadslid Cor van Norel heeft namens de SP schriftelijke vragen aan het stadsbestuur van Nijmegen gesteld met betrekking tot de uitvoering van de huishoudelijke hulp. De aanleiding voor deze vragen zijn de uitkomst van een onderzoek van FNV Zorg & Welzijn naar gemeentelijk WMO-beleid (Wet Maatschappelijke ondersteuning). In dit rapport van september 2016 zijn 399 gemeenten onderzocht. Ook het WMO-beleid van de gemeente Nijmegen met betrekking tot huishoudelijke hulp komt als niet goed uit het onderzoek naar voren.

Vanaf 1 juni 2016 werkt de gemeente Nijmegen met resultaatgericht indiceren voor huishoudelijke hulp met als resultaat een ‘schoon en leefbaar huis’. Wat een ‘schoon en leefbaar huis’ inhoudt is echter niet te toetsen en niet toegestaan volgens een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Hierop concludeert de FNV dat het resultaatgericht indiceren in de gemeente Nijmegen ook niet is toegestaan.

Naast de uitkomst van het onderzoek van het FNV ontvangt de SP fractie ook veel klachten over verlaging van uren bij cliënten en de gesprekken met cliënten over de nieuwe manier van indiceren.

Cor van Norel: "Volgens de gemeente zou resultaatgericht indiceren een grotere flexibiliteit en klanttevredenheid moeten opleveren, zodat er samen met de cliënt kan worden afgesproken welke werkzaamheden er gedaan gaan worden. De vele klachten die de SP krijgt spreken dit tegen en we horen alleen maar verhalen over verlaging van urenhulp. Daarom heb ik vragen gesteld aan het college over deze klachten van cliënten en thuiszorgmedewerkers. Tevens wil de SP-fractie weten wat de mening is van het college over de aanklacht in het FNV-rapport. Als de gemeente inderdaad beleid uitvoert dat niet mag, dan moet dit worden teruggedraaid."

Reactie toevoegen

U bent hier