h

ROOD in actie tijdens de intro

17 augustus 2016

ROOD in actie tijdens de intro

Foto: Janne van den Bosch / ROOD Nijmegen

Tijdens de introductie van de RU heeft ROOD Nijmegen op de campus en in het stadscentrum flyers en condooms uit met de tekst ‘Word jij ook genaaid?’. ROOD-voorzitter Janne van den Bosch: “Iedere student heeft recht op goed en toegankelijk onderwijs, een fatsoenlijk loon en betaalbare huisvesting. Het rechtse rotbeleid van het kabinet zorgt ervoor dat goed en toegankelijk onderwijs lang niet meer zo vanzelfsprekend is voor iedereen. De condooms die aan de flyers geplakt zitten dienen dan ook als bescherming tegen het beleid van het kabinet, waardoor iedere student metaforisch genaaid wordt. “

De invoering van het schuldenstelsel leidde in 2015 al tot een terugloop van 7% van de inschrijvingen in het hoger onderwijs en onlangs heeft de onderwijsinspectie gesteld dat de ongelijkheid in het onderwijs vergroot. Janne: “Het onderwijs is bij uitstek de plek om sociale ongelijkheid tegen te gaan, dat onderwijs nu niet meer voor iedereen even gemakkelijk te financieren is heeft als gevolg dat de verdeling van de samenleving alleen maar groter wordt. Door het schuldenstelsel wordt de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter. Dit wil ROOD en de SP tegengaan. “

Foto: Yurre Wieken / ROOD Nijmegen

“Naast het schuldenstelsel worden studenten ook genaaid door het jeugdloon. Voor hetzelfde werk verdienen jongeren nog altijd minder dan volwassenen, onder de noemer ‘jeugdloon’. Door acties van ROOD en Young & United is het jeugdloon al verhoogd en is de leeftijdsgrens van het jeugdloon dit jaar al van 23 naar 21 jaar gegaan. Dit zijn mooie stappen, maar het jeugdloon is nog steeds niet helmaal afgeschaft, dus blijven ROOD en Young & United strijden voor een fatsoenlijk loon voor jongeren en studenten. “

“Ten slotte maken huisjesmelkers misbruik van een tekort aan woonruimte”, vervolgt Janne. “Studenten worden de dupe van dure, slecht onderhouden en onleefbare woonomstandigheden. ROOD zet zich al jaren in om huisjesmelkers terug te dringen door middel van de ‘huisjesmelker van het jaar’-verkiezingen. Studenten kunnen hun huisbaas nomineren voor deze oneervolle titel. Met deze langlopende actie heeft ROOD al veel veranderingen kunnen afdwingen in verschillende (studenten)steden.”

Reactie toevoegen

U bent hier