h

Meer ruimte voor startende kunstenaars

18 mei 2016

Meer ruimte voor startende kunstenaars

Woensdag 11 mei sprak de gemeenteraad over een nieuw atelierbeleid in Nijmegen. In Nijmegen wonen en werken vele kunstenaars die vaak van de gemeente afhankelijk zijn voor een goede en betaalbare werkplek om hun vak te kunnen uitoefenen.

Volgens SP-wethouder Velthuis zijn kunstenaars erg belangrijk voor een stad als Nijmegen: “Het zijn creatieve mensen die echt wat toevoegen aan de stad. En dan gaat het niet alleen om de kunst zelf, zoals bijvoorbeeld kunstwerken in exposities en de openbare ruimte, maar ook om allerlei kunstzinnige- en culturele activiteiten die ze organiseren. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat toename van het aantal creatieve beroepsbeoefenaars leidt tot economische groei.”

Het atelierbeleid is gemaakt door te kijken naar hoe het in andere steden geregeld is, maar vooral door met de kunstenaars zelf te praten. In het beleid richt het college zich op drie thema’s. Ten eerste komen er meer permanente ateliers op verschillende plaatsen in de stad. Daarnaast is het de bedoeling dat gevestigde kunstenaars doorstromen, waardoor er meer goedkope plekken beschikbaar komen voor jonge en startende kunstenaars. En tot slot – en dat was een grote wens van de kunstenaars zelf - moeten de ateliers betaalbaar zijn.

De SP is blij met deze drie pijlers. Het biedt jonge kunstenaars een kans en we stimuleren op deze manier dat Nijmegen nog meer die eigenzinnige, creatieve stad wordt dan die het nu al is. Bovendien wordt er een experiment gestart met een “culturele hotspot”, een plek in de wijk waar kunstenaars samen met elkaar, maar wellicht ook samen met bewoners, kunnen werken. Op die manier geven ze ook weer wat terug aan de stad.

Reactie toevoegen

U bent hier