h

Papieren bezoekerspas verdwijnt

22 december 2015

Papieren bezoekerspas verdwijnt

Een meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad stemde op 16 december voor het verdwijnen van de papieren bezoekersvergunning voor parkeren. Voortaan is de vergunning alleen digitaal te krijgen. De SP verzette zich hiertegen en pleitte voor het behoud van de papieren variant als tweede optie. Een voorstel van de SP om dit te bewerkstelligen werd helaas verworpen.

Hans van Hooft, fractievoorzitter van de SP: “Wij zien zeker de voordelen in van een digitale bezoekersvergunning. Die mag er ook zeker komen, maar wij hadden wel een papieren alternatief willen behouden. Voor ouderen, die soms niet eens een computer of e-mail hebben, werpt het een hoge drempel op. Mensen die hun hele leven alles zelf hebben kunnen regelen worden opeens afhankelijk van anderen om ze te helpen met digitale middelen. Jammer dat dit besef bij veel andere partijen in de gemeenteraad ontbreekt." 

Daarnaast vindt de SP dat bewoners van onzelfstandige woningen worden benadeeld. Zij delen per huishouden één bezoekerspas. Wanneer een groot aantal mensen op één adres woont, houden zij individueel erg weinig parkeertijd over voor hun bezoek. Dat komt doordat het aantal bezoekersuren in het nieuwe systeem wordt ingeperkt tot vijfhonderd uur in het centrum en vierhonderd uur buiten de singels. Het delen van een vergunning vormt bovendien een inbreuk op de privacy: huisgenoten kunnen van elkaar exact zien wie wanneer bezoek ontvangt. Op dit moment is totaal onbekend hoeveel mensen er praktische of principiele bezwaren hebben met het digitale systeem. Alle reden om in elk geval komend jaar de papieren bezoekersvergunningen ook in stand te houden.

Van Hooft: "Als SP zullen wij in de gaten houden hoe de invoering van de digitale vergunning verloopt. Mensen met klachten kunnen bij ons terecht.”

Reactie toevoegen

U bent hier