h

SP: behoud School's Cool

28 september 2015

SP: behoud School's Cool

School’s Cool, een mentoringsorganisatie die kinderen helpt met de overstap van de basisschool naar de brugklas, moet behouden blijven. Dat bepleit de SP, die hierover vragen heeft gesteld aan het stadsbestuur. Petra Molenaar, gemeenteraadslid namens de SP: “School’s Cool biedt kinderen die door omstandigheden wat moeilijker meekomen een kans op een succesvolle loopbaan. Wij zien daarom graag dat zij daarmee door kunnen gaan.”

School’s Cool is actief sinds 2006. Zij koppelen vrijwilligers als mentor aan leerlingen die overgaan van het basisonderwijs naar de middelbare school. Dit zijn leerlingen met een hoog risico op uitval, bijvoorbeeld door een slechte thuissituatie. Sinds 2010 worden ook leerlingen in het voortgezet onderwijs begeleid. Door teruglopende inkomsten dreigt School’s Cool na 1 januari 2016 te verdwijnen.

Molenaar: “Ieder kind in Nijmegen heeft recht op goed onderwijs. School’s Cool zorgt ervoor dat dit ook geldt voor kinderen die het wat moeilijker hebben. Zo wordt voorkomen dat ze tussen wal en schip vallen. De SP vindt dat we daar in Nijmegen allemaal voor verantwoordelijk zijn. Op dit moment wordt School’s Cool voor een groot deel door de gemeente gefinancierd. Daarnaast zijn er allerlei fondsen die School’s Cool steunen.

Door de invoering van het passend onderwijs neemt het aantal kinderen dat een mentor nodig heeft toe. Tegelijkertijd nemen de inkomsten van School’s Cool helaas juist af. Ik heb daarom het college gevraagd of zij er bij de schoolbesturen op aan willen dringen School’s Cool financieel meer te ondersteunen. Zij zijn immers net zo goed verantwoordelijk voor goed onderwijs en eventuele extra begeleiding van deze leerlingen. Want ieder kind verdient het onderwijs dat het nodig heeft. Laten we daar samen voor zorgen!”
 

Reactie toevoegen

U bent hier