h

Licht op groen voor Donjon

14 juni 2015

Licht op groen voor Donjon

Foto: digicla / Flickr.com

Woensdag 10 juni heeft de gemeenteraad het licht op groen gezet voor de komst van de Donjon door het bestemmingsplan voor het Valkhofpark te wijzigen. In 2006 sprak 63 procent van de Nijmeegse bevolking zich bij een stadsreferendum uit voor herbouw van de Donjon in het Valkhofpark. Of de toren er daadwerkelijk gaat komen, is nog allerminst zeker. De Stichting Donjon moet voldoende geld bij elkaar krijgen om de bouw volledig te financieren. Ze kan pas starten met de bouw als de exploitatie voor de eerste drie jaar voor 70 procent rond is.

Bij het referendum in 2006 werden door de gemeenteraad op initiatief van de SP de volgende randvoorwaarden vastgelegd:

  1. De gemeente steekt geen geld in herbouw van de Donjon.
  2. De bouw lijkt zoveel mogelijk op het origineel met gebruik van 'authentiek' materiaal.
  3. De Donjon wordt openbaar toegankelijk voor een breed publiek.

SP-gemeenteraadslid Bart van Berkel: "De bevolking heeft zich in 2006 duidelijk uitgesproken voor de komst van de Donjon. Zo'n uitspraak moet je als politiek respecteren. Doe je dat niet, dan neem je de democratie en de bevolking niet serieus. De gemeenteraad heeft de komst van de Donjon nu mogelijk gemaakt en moet erop toezien dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan. En dat is het geval. Het vorige college probeerde de Donjon mogelijk te maken door als gemeente ruimtes in het gebouw te huren. Dat gaat in ieder geval niet gebeuren. De gemeente steekt geen geld in de bouw en exploitatie van de Donjon. De ambtelijke kosten om de bouw mogelijk te maken worden niet bij de Stichting Donjon in rekening gebracht, precies zoals in de gemeenteraad is uitgesproken bij de vaststelling van de randvoorwaarden."

Toch is nog allerminst zeker of de Donjon er daadwerkelijk gaat komen. Van Berkel: "De gemeenteraad heeft alle lichten op groen gezet voor de Donjon. Dat is waar Nijmegen in 2006 voor gekozen heeft. Het is nu aan de Stichting Donjon om voldoende geld bij elkaar te krijgen voor de bouw en exploitatie van de Donjon. Als dat lukt, dan komt de Donjon er. Lukt dat niet, dan komt die toren er niet. Wij gaan in ieder geval geen geld in de bouw van de Donjon steken.”

Foto: de tijdelijke replica van de Donjon in 2005.

Reactie toevoegen

U bent hier