h

SP: Portugese betontimmerlieden Waalbrug verdienen compensatie

30 mei 2015

SP: Portugese betontimmerlieden Waalbrug verdienen compensatie

Vorige week werd Nijmegen opgeschrikt door het bericht dat tientallen Portugese betontimmerlieden die werkten aan de verlenging van de Waalbrug jarenlang werden uitgebuit. De Portugezen maakten vaak lange werkweken en maandelijks werd bijna 1.000 euro van het salaris ingehouden voor de huisvesting in Nederland en reiskosten. De SP wil dat de gemeente druk zet op uitvoerder iLent om ervoor te zorgen dat de betrokken Portugezen worden gecompenseerd.

De Portugezen werkten voor het inmiddels opgeheven Ierse uitzendbureau Atlanco Rimec dat werd ingehuurd als onderaannemer door iLent. De gemeente Nijmegen fungeert als opdrachtgever voor Rijkswaterstaat. SP-wethouder Bert Velthuis: ”Ik ben niet trots op wat er hier gebeurd is en zal dit tot op de bodem uitzoeken. Dit is niet hoe we willen dat er in een sociale stad als Nijmegen met mensen omgesprongen wordt.”

SP-raadslid Maarten Sweep wil dat de gemeente iLent ertoe beweegt om de gedupeerden te compenseren. Sweep: “iLent is als aannemer ervoor verantwoordelijk dat personeel volgens de regels van de bouw-cao wordt betaald. Ook moet zij erop toezien dat onderaannemers zich aan de regels houden. Helaas is dat veel te laat gebeurd. Wat de SP betreft worden de Portugezen volledig gecompenseerd; als dat niet lukt via het opgeheven Rimec, dan door iLent."

Verder vindt de SP dat de gemeente Nijmegen maatregelen moet nemen om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen. Sweep: "Wij willen dat er voortaan bij alle bouw- en infraprojecten harde eisen worden gesteld aan de uitvoerders als de gemeente optreedt als opdrachtgever of regisseur. Zodra blijkt dat aannemers of onderaannemers zich niet houden aan de CAO of wet- en regelgeving, dan willen we dat er minimaal 10 procent van de totale aanneemsom kan worden ingehouden of teruggevorderd. Verder denken we dat het verstandig is om voortaan een half procent van de totale aanneemsom te reserveren voor controles op de bouwplaats en het naleven van regels en de CAO. Wat ons betreft is het de laatste keer geweest dat een aannemer die voor de overheid werkt zijn personeel kan uitbuiten."

Op de volgende politieke avond zal Maarten Sweep namens de SP een motie indienen over deze kwestie.

Reactie toevoegen

U bent hier