h

Linksplus is sociaal en goed voor de stad

14 april 2015

Linksplus is sociaal en goed voor de stad

Het kabinet Rutte II voert maatregelen door die vooral mensen treffen die het toch al niet breed hebben. Er wordt hard gesneden in de zorg voor ouderen. En vooral huurders betalen de prijs met forse huurverhogingen. Nijmegen heeft vorig jaar gekozen voor een sociaal alternatief. De SP maakt hierbij het verschil.

80 % van de Nijmegenaren gaat erop vooruit

Door de landelijke verhuurderheffing schieten de huren omhoog en worden met name modale inkomens kaalgeplukt. Deze mensen compenseren we in Nijmegen een klein beetje door de afvalstoffenheffing in 3 jaar tijd helemaal af te schaffen. Huurders betalen daardoor ruim 100 euro per jaar minder gemeentelijke belasting. Maar niet alleen 40.000 huurders, ook alle huiseigenaren met een woning onder de twee ton profiteren van deze maatregel. Dat is samen bijna 80 procent van de Nijmeegse bevolking. Daarmee is Nijmegen uniek in Nederland. En daarmee doen we precies het omgekeerde van de rechtse oppositie in Nijmegen: D66, VVD en CDA willen de kosten voor 80 procent van de bevolking verhogen om de lasten voor het welvarendste deel van de bevolking te verlagen.

Cultuur is er voor iedereen

We zijn er trots op dat de Linksplus-coalitie van SP, GroenLinks, PvdA, de Nijmeegse Fractie en VSP bijna een miljoen euro meer uittrekt voor cultuur dan de vorige coalitie met D66. Wij laten zien dat je de lasten voor 80 procent van de bevolking kunt verlagen en toch een miljoen minder kunt bezuinigen op cultuur. Waar D66 roept dat ze een cultuurpartij is, blijkt dat D66 en VVD thuishoren in de hoek van de cultuurbarbaren, die fors het mes willen zetten in culturele voorzieningen. Zij kiezen voor een suffe en saaie stad waar niks meer op cultureel vlak te doen is. Wat de SP betreft houden we het in Nijmegen leuk, interessant, swingend en gezellig.

Mensen krijgen de zorg die ze nodig hebben

Deze coalitie garandeert dat alle ouderen en gehandicapten de zorg en thuiszorg krijgen die ze nodig hebben. Dankzij de aanpak van dit college kunnen wij de Haagse kortingen het hoofd bieden. Waar het vorige college met D66 meer dan 5 miljoen wilde bezuinigen op de thuiszorg, vangt de nieuwe coalitie de landelijke bezuinigingen op zonder te snijden in de zorg. Maar nog trotser ben ik op de verlaging van de eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen. Daarmee hebben we de torenhoge eigen bijdragen voor thuiszorg en voorzieningen afgeschaft. Wij vinden het een kwestie van beschaving dat wij allemaal samen betalen voor de zorg die mensen nodig hebben.

Investeer in wijken, niet in de rijken!

Deze coalitie gaat weer investeren in de wijken. We zetten in op renovatie van wijkcentra. De prijzen voor consumpties blijven laag, zodat de wijkcentra toegankelijk blijven voor mensen met een kleine beurs. Nijmegen-West kan rekenen op de terugkeer van een volwaardige bibliotheek. Dukenburg krijgt een extra impuls met de bouw van een nieuw winkelcentrum, de renovatie van de sporthal in Meijhorst en uitbreiding van openingsuren van de stadswinkel. Het eerder met sluiting bedreigde zwembad Dukenburg blijft behouden. Waar het vorige stadsbestuur een dikke streep wilde zetten door de gratis bus voor 65+, kunnen we met trots zeggen dat de gratis bus voor 65+ blijft rijden.

En waar 'onderwijspartij' D66 zowel landelijk als lokaal een bezuiniging op schoolgebouwen steunt die Nijmeegse scholen jaarlijks 3 miljoen euro kost, vangen we ook die bezuiniging op zonder te snijden in klaslokalen, onderwijs en het onderwijsachterstandenbeleid.

De Linksplus-coalitie heeft een einde gemaakt aan het botte bezuinigingsbeleid van het vorige college. We zetten in op betaalbaar wonen voor iedereen. We verlagen de lasten voor het grootste deel van de bevolking. We garanderen goede (thuis)zorg voor iedereen die dat nodig heeft. En we investeren in wijken, onderwijs en cultuur. Nijmegen heeft gekozen voor een sociale stad. Nijmegen heeft gekozen voor een solidaire stad. Onze coalitie maakt dat elke dag waar.

Hans van Hooft is fractievoorzitter van de SP in de Nijmeegse gemeenteraad. Dit opiniestuk stond vorig weekend in De Gelderlander.

Reactie toevoegen

U bent hier