h

Nader onderzoek schoollocatie Brakkenstein

26 juni 2014

Nader onderzoek schoollocatie Brakkenstein

De Nijmeegse gemeenteraad heeft besloten een vervolgonderzoek in te stellen naar de  nieuwe locatie voor basisschool Brakkenstein. De afgelopen periode ontstond ophef over de keuze van het schoolbestuur voor de Heijendaalseweg als nieuwbouwlocatie. Ouders en omwonenden maken zich zorgen om de verkeersveiligheid en hebben forse kritiek geuit op het rapport waarin de mogelijke locaties aan de Heijendaalseweg en Heemraadstraat met elkaar worden vergeleken.

Woensdagavond stemde de gemeenteraad unaniem in met een voorstel van GroenLinks om een second opinion te laten verrichten door de Nijmeegse Rekenkamer. Het onderzoek wordt in de zomer verricht zodat de gemeenteraad de uitkomst in september kan bespreken.

SP-fractievoorzitter Hans van Hoof betreurt de discussie rondom de school, maar juicht nader onderzoek toe:

“Vanuit de ouders is er weinig geloof in de afwegingen van het schoolbestuur en er is veel onduidelijkheid over de financiële onderbouwing. Die onduidelijkheid moet worden weggenomen zodat glashelder duidelijk is wat de feiten zijn. “

Reactie toevoegen

U bent hier