h

Oproep SP aan ondernemersverenigingen: ga in gesprek

4 april 2014

Oproep SP aan ondernemersverenigingen: ga in gesprek

Ondernemersverenigingen ECN, IKN en VNO-NCW hebben de afgelopen dagen in de media diverse malen opgeroepen om in Nijmegen een coalitie te formeren zonder de SP. Nog voordat de SP, GroenLinks, PvdA en DNF zijn begonnen aan de coalitieonderhandelingen, spreken zij hun zorgen uit over de samenwerking met de gemeente. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft reageert namens de SP en roept de ondernemers op om in gesprek te gaan:  

Geachte heren van ECN, IKN en VNO-NCW,

Ik vind het zeer betreurenswaardig dat u, nog voordat er in Nijmegen een coalitie is samengesteld, al tot de conclusie komt dat er in Nijmegen geen Links-plus coalitie moet komen. Volgens mij is het niet uw taak om te bepalen welke coalitie er in Nijmegen moet komen, en is het ook niet aan u om te bepalen dat de SP geen deel moet uitmaken van die coalitie. Het zou u sieren als u de verkiezingsuitslag zou respecteren en als u zou accepteren dat democratie soms tot uitkomsten leidt die u minder goed bevallen.

Tijdens het debat van IKN heb ik uitgebreid verteld hoe de SP tegen zaken aankijkt als ondernemersfonds, lasten voor burgers, bedrijven en lastenverdeling. Ik heb van u toen geen enkel weerwoord gekregen en zag zelfs instemmend geknik in de zaal.
Ik durf dan ook de stelling aan dat de SP het beste programma voor ondernemend Nijmegen heeft, met name voor het Midden- en Kleinbedrijf. In ons programma zitten mijns inziens zeer veel positieve elementen waar ondernemend Nijmegen echt iets aan heeft (veel meer woningen bouwen in de Waalsprong, loonkostensubsidie voor 1000 echte banen, verlagen parkeertarieven, afschaffen gebruikersdeel OZB bedrijven waar met name kleine ondernemers van profiteren, en verlagen lasten voor de burgers). Er zitten ook elementen in waarvan ik weet dat die niet direct door u omarmd zullen worden (afschaffen ondernemersfonds, verhoging van de OZB-bedrijven waar met name grotere bedrijven voor worden aangeslagen). Deze maatregelen vallen echter in het niet bij de enorme bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten (10 miljoen per jaar vergeleken met 2010), of met de enorme stijging van de huurprijzen van sociale huurwoningen (alleen in Nijmegen binnen vier jaar meer dan 20 miljoen euro bovenop de inflatie). Ik wil u dan ook vragen om zaken in een iets bredere context te bekijken.

Als wij op een respectvolle manier met elkaar in gesprek gaan, ben ik ervan overtuigd dat we snel tot de conclusie komen dat er veel meer zaken zijn die ons binden, dan zaken die ons uit elkaar drijven. Ik nodig u dan ook van harte uit om op korte termijn met mij een afspraak te maken om te bezien hoe wij gezamenlijk de stad en ondernemend Nijmegen vooruit kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,

Hans van Hooft
fractievoorzitter SP Nijmegen


Zie: 

 

4-4: Persbericht ECN, IKN, VNO-NCW: Samenwerking Ondernemend Nijmegen en Gemeente dreigt te vervallen

3-3: Ondernemersnetwerken in Gelderlander: "Liever geen links"

Reactie ECN op artikel Gelderlander 28/3:

28-3: Gelderlander: "Links-plus-coalitie dichterbij"

Reactie toevoegen

U bent hier