h

SP: komst vrijheidsmuseum alleen mogelijk na harde garanties

5 december 2013

SP: komst vrijheidsmuseum alleen mogelijk na harde garanties

Over twee weken beslist de gemeenteraad over de voortgang van de plannen voor het nieuwe Vrijheidsmuseum dat in de Vasim moet komen. De SP staat achter de plannen voor het museum, maar heeft grote vraagtekens bij de haalbaarheid en betaalbaarheid van de meest recente voorstellen. Ook wil de SP dat er voor de huidige gebruikers van de cultuurspinnerij in de Vasim een fatsoenlijk alternatief onderkomen wordt gezocht met betaalbare huurprijzen.

Fractievolger Petra Molenaar: “ De SP is absoluut niet tegen het Vrijheidsmuseum. Het zou een grote aanwinst zijn voor Nijmegen en tevens hebben we er dan een mooie blikvanger bij, net naast de Oversteek. Bovendien vindt de SP het belangrijk dat er een plek komt waar de vrijheid wordt herdacht en informatie over de Tweede Wereldoorlog kan worden gedeeld. En vooral; deze plannen zouden de gemeente niets kosten. Het klinkt haast te mooi om waar te zijn. En misschien is dat ook wel zo. ”

Hoewel de SP de plannen voor het museum toejuicht blijven er grote vraagtekens over de toekomst van de veertig culturele ondernemingen en kunstenaars die al tien jaar in de Vasim werken en die -in de ogen van de SP- hun meerwaarde voor de stad hebben bewezen. Daarom wil de SP dat het college van B&W eerst zorgt dat er voor hen betaalbare en permanente huisvesting komt voordat aan de ombouw van de Vasim wordt begonnen. Daarnaast steunt de SP het verzoek tot het houden van een correctief referendum over de toekomst van de Vasim, waartoe de gebruikers van het gebouw ruim 1800 steunbetuigingen verzamelden. Op de politieke avond van 18 december zal blijken of de gemeenteraad instemt met het referendumverzoek.

Haalbaar en betaalbaar? Er is nog veel onduidelijkheid over de begroting van het museum. In de ogen van veel partijen is deze veel te rooskleurig of op drijfzand gebaseerd. In de Provinciale Staten –één van de grote geldschieters van het project- eiste de SP daarom een onafhankelijk onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de plannen. De Nijmeegse SP-fractie deelt deze zorgen en is net als de Gelders SP uiterst kritisch over de exploitatieplannen voor het museum.

Molenaar: “De SP heeft altijd geëist dat de komst van het vrijheidsmuseum niet ten koste mag gaan van bestaande initiatieven op het gebied van kunst en cultuur in de stad. Het museum moet daarom in staat zijn zichzelf te bedruipen en mag geen financiële steun van de gemeente ontvangen. De huidige begroting van het museum is in de ogen van de SP veel te rooskleurig en daarmee ontoereikend. Zo rekenen de initiatiefnemers op een jaarlijks bezoekersaantal van 200.000 op basis van een relatief hoge toegangsprijs van 9 euro terwijl het museum concurreert met de nabij gelegen oorlogsmusea in Overloon, Oosterbeek, Arhem en Groesbeek. Wij vinden dat niet realistisch. De SP kan daarom alleen maar instemmen met de plannen voor het museum als er harde garanties komen waarin wordt vastgelegd dat er geen cent vanuit de gemeente bij hoeft om het museum draaiende te houden. Nu niet en ook in de toekomst niet.“

U bent hier