h

SP: Maak belangen centrumbewoners niet ondergeschikt aan projectontwikkelaar

6 november 2013

SP: Maak belangen centrumbewoners niet ondergeschikt aan projectontwikkelaar

Ondanks de protesten van buurtbewoners lijkt het college toch van plan te zijn om de sloopplannen van het ateliercomplex aan de Pijkestraat voort te zetten. In een mailbericht aan de centrumbewoners laat projectontwikkelaar Hermon weten dat de ateliers moeten verdwijnen voor de bouw van veertig nieuwbouwappartementen. De SP-fractie is verbaasd over dit nieuws aangezien wethouder Kunst eerder heeft aangegeven dat de sloopplannen voorlopig van tafel zouden gaan.

Eind augustus werden de kunstenaars en omwonenden van de atelierruimte overvallen met het nieuws dat het complex gesloopt zou moeten worden voor de komst van veertig studio's. De buurt kwam in actie voor het behoud van de voormalige drukkerij en overhandigde het gemeentebestuur op de politieke avond van 2 oktober een petitie namens 500 omwonenden. Mede op aandringen van de SP-fractie liet de wethouder weten dat het besluit om de huur van de ateliers op te zeggen zou worden teruggedraaid en dat er gekeken zou worden naar alternatieve locaties voor de bouwplannen. De SP vraagt zich af of het college die boodschap nadien ook heeft verkondigd richting de projectontwikkelaar, gezien de totaal tegengestelde boodschap die Hermon recent aan de buurtbewoners heeft gestuurd.

De SP roept het college op om eerdere beloftes over het zoeken naar alternatieve bouwlocaties na te komen en snel duidelijkheid te verschaffen richting de centrumbewoners.

U bent hier