h

Gegraai in publieke sector aanpakken

23 september 2013

Gegraai in publieke sector aanpakken

De gemeente Nijmegen gaat scherpere eisen stellen aan de salarissen van bestuurders van instellingen die subsidie van de gemeente ontvangen. De SP juicht deze ontwikkeling toe, maar vindt de huidige voorstellen nog niet ver genoeg gaan. Instellingen die voor meer dan vijftig procent van hun budget afhankelijk zijn van gemeentesubsidie moeten in de nieuwe plannen voldoen aan de burgemeestersnorm, waarbij de directie niet meer mag verdienen dan het salaris van de burgemeester. Als het aan de SP ligt gaat deze norm ook gelden voor alle instellingen die meer dan een ton uit de gemeentekas ontvangen.

Fractievoorzitter Hans van Hooft: "De nieuwe norm die het College voorstelt komt serieus tegemoet aan de wens van de gemeenteraad om het graaien aan de top te beëindigen. Bestuurders die megasalarissen verdienen hoeven wij niet te financieren met publiek geld. De norm die collegepartijen PvdA, GroenLinks en D66 voorstellen geldt echter niet voor grote instellingen zoals de Keizer Karelpodia en de LUX omdat zij niet voor meer dan vijftig procent afhankelijk zijn van subsidie. Daarom stelt de SP voor om de burgemeestersnorm ook te laten gelden voor alle instellingen die meer dan een ton van de gemeente ontvangen."

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 september nam een ruime meerderheid van de gemeenteraad een voorstel aan waarin de wens van de SP werd gehonoreerd. SP, GroenLinks, PvdA, De Nijmeegse Fractie en de VSP stemden allen voor een amendement waarin werd besloten dat bestuurders van instellingen die meer dan een ton ontvangen en/of meer dan de helft van hun overheidsubisidie van de gemeente Nijmegen krijgen, voortaan gebonden zijn aan de burgemeestersnorm.

U bent hier