h

Ledenavond: "Democratisering van de Economie"

24 mei 2013

Ledenavond: "Democratisering van de Economie"

Komende dinsdag is de tweede ledenavond waar we het stuk 'Democratisering van de Economie' bespreken. Ook bespreken we eventuele wijzigingsvoorstellen voor de partijraad van juni waar het stuk wordt vastgesteld.

Tijdens een eerdere ledenavond is er al gediscussieerd over de tekst van het stuk, als ook tijdens de regioconferentie. Op dinsdag 28 mei willen we eventuele concrete wijzigingsvoorstellen gaan opstellen, samen met de aanwezige leden. Suggesties hiervoor kunnen gemaild worden naar nijmegen@sp.nl.

De speciale uitgave van SPANNING over democratisering van de economie

U bent hier