h

SP: Skaeve Huse vijf jaar bij Weezenhof

3 april 2013

SP: Skaeve Huse vijf jaar bij Weezenhof

De SP stemt net als een grote meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad in met de komst van acht Skaeve Huse op de locatie tussen de Weezenhof en de A73. De naar Deens voorbeeld genoemde woningen zijn bedoeld voor mensen die begeleiding en een kleine gemeenschap nodig hebben. De SP is echter geen voorstander van permanente vestiging van de woningen en pleit voor een voorlopige termijn van hoogstens vijf jaar om de buurt niet te zwaar te belasten.

De beoogde plek voor de woningen is na uitvoerig onderzoek tot stand gekomen en bevindt zich buiten de woonwijk, benadrukt SP-raadslid Cor van Norel: “Aan de hand van harde criteria is op meerdere plekken in de stad gezocht naar een goede vestigingsplaats. Ook de SP is van mening dat deze plek het meest geschikt is voor de plaatsing van de Skaeve Huse. Het gaat hier niet om mensen die ernstige overlast veroorzaken, zoals de media graag doen geloven, maar om kwetsbare eenlingen die gebaat zijn bij rust en regelmaat.”

Om de buurt te ontzien stelt de SP harde eisen aan de komst van de wooneenheden. Van Norel: “Wij willen dat er in overleg met een beheersgroep - waar in ieder geval ook bewoners deel van uitmaken.- wordt gekeken naar een plan voor de veiligheid en de woonbegeleiding bij de Skaeve Huse. Bij problemen moet één telefoontje van buurtbewoners genoeg zijn voor ingrijpen van hulpverlening of politie. Ook wil de SP niet dat er in dit stuk van de Weezenhof een transferium wordt gebouwd, dat zou de wijk te veel belasten.”

Geen permanente vestiging
De SP stelt voor om de woningen in eerste instantie voor een periode van vijf jaar te vestigen en daarna in samenspraak met de buurtbewoners te kijken naar een eventuele verlenging. Daarmee wijkt de SP af van het standpunt van de collegepartijen PvdA, GroenLinks en D66, die dit voorbehoud vooralsnog niet maken. Van Norel: “De SP vindt het niet eerlijk om de wijk voorgoed te belasten met deze voorziening. Maar als na vijf jaar blijkt dat de bewoners geen overlast ondervinden dan kunnen we altijd nog kijken naar verlenging. “

U bent hier