h

Kandidaatstelling gemeenteraad geopend

12 april 2013

Kandidaatstelling gemeenteraad geopend

De kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen is geopend. SP-leden die zichzelf geschikt achten als raadslid voor de SP in Nijmegen kunnen zich tot uiterlijk 20 juni melden bij de kandidatencommissie van de SP Nijmegen.

Wat verwachten we van SP-raadsleden?

– Een loyaal lid zijn, de ideologie onderschrijven en voldoen aan de afdrachtregeling;

– Ervaring hebben in het actief zijn als SP-lid; ervaring met actie- en/of fractiewerk binnen de SP is een aanbeveling;

– Een hoog abstractieniveau aankunnen, uitgangspunten concreet kunnen vertalen;

– Aanspreekpunt zijn voor de mensen en voor belangengroepen, communicatief sterk zowel verbaal als schriftelijk;

– Een teamspeler zijn;

– Als raadslid ook actief zijn bij acties;

– Bereid om gedurende ten minste vier jaar een flinke hoeveelheid tijd te investeren; een vaste avond in de week deel kunnen nemen aan raads-, en fractievergaderingen en ook deelnemen aan afdelingsbijeenkomsten;

– Deelname aan het verplichte SP-opleidingstraject Lokale Politiek (zes zaterdagen, periode september-oktober).

Het afdelingsbestuur heeft een kandidatencommissie aangesteld bestaande uit Eric van Kaathoven (voorzitter), Marloes Piepers, Michelle Foolen, Peter Lucassen, Matthias van Hunnik en als adviseur Hans van Hooft.

SP-leden die zichzelf geschikt achten als raadslid voor de SP in Nijmegen kunnen zich tot uiterlijk 20 juni melden bij de kandidatencommissie via mvhunnik@sp.nl. Kandidaten worden verzocht om hun kandidaatstelling duidelijk te motiveren en een CV mee te sturen.

De kandidatencommissie laat zo snel mogelijk weten of u uitgenodigd wordt voor een gesprek. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de kandidatencommissie via mvhunnik@sp.nl of door te bellen met 06 4798 8542.


U bent hier