h

Stadsvisie laat grootste problemen onbeantwoord

10 maart 2013

Stadsvisie laat grootste problemen onbeantwoord

Het afgelopen jaar hebben de inwoners van Nijmegen hun wensen en ideeën voor Nijmegen kunnen uiten door mee te werken aan de nieuwe Stadsvisie. Woensdag stelde de gemeenteraad het uiteindelijke document vast dat uit alle stadsdebatten en de wijkenkaravaan is voortgekomen. De SP is blij met de betrokkenheid die de circa duizend deelnemende inwoners hebben getoond, maar stelt haar vraagtekens bij de toegevoegde waarde van de Stadsvisie.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft:
“De Stadsvisie is tot stand gekomen via een mooi proces met veel betrokken mensen. Maar de Stadsvisie laat een aantal belangrijke problemen die op onze stad afkomen onbeantwoord.

Wat bijvoorbeeld te doen aan de groeiende werkloosheid die onderhand naar recordhoogte stijgt? Hoe werken we verder aan een ongedeelde stad? Kunnen we de landelijke uitkleding van de zorg in Nijmegen opvangen? Of denk eens aan de vele goed opgeleide jongeren die uit de stad vertrekken omdat ze jaren op een woning moeten wachten.

Dat zijn grote vraagstukken waar de Stadsvisie niet of nauwelijks op ingaat. In het stuk worden veel algemene trends en ontwikkelingen beschreven, maar concrete doelstellingen zijn er amper aan verbonden.

De SP vreest dan ook dat het stuk -net als bij de vorige stadsvisie- in de la verdwijnt op het moment dat er een nieuw college aantreedt van een andere politieke kleur.”

U bent hier