h

SP: Onrust bij Breed wegnemen

21 maart 2013

SP: Onrust bij Breed wegnemen

SP-raadslid Senay Akdemir wil dat wethouder Tankir ingrijpt bij sociale werkvoorziening Breed. De reorganisatie die bij het bedrijf wordt doorgevoerd leidt tot veel onrust onder de medewerkers. Bij de SP komen veel klachten binnen van medewerkers over misstanden op de werkvloer.

Akdemir: “Mensen die bij BREED werken melden ons bijvoorbeeld dat ze naar huis worden gestuurd als er onvoldoende werk is, of maken melding van intimidatie en willekeur door hun leidinggevenden. De directie zegt deze signalen niet te herkennen en dat baart ons zorgen. Dat medewerkers er eerder voor kiezen om naar de politiek te stappen dan aan de bel te trekken bij hun werkgever zegt veel over de bedrijfscultuur.”

De SP wil dat de wethouder serieus kijkt naar de klachten van het personeel en de medewerkers de garantie geeft dat ze vrij hun mening kunnen geven over hun werksituatie. Bij een eerder tevredenheidsonderzoek onder het personeel bleek anoniem reageren niet mogelijk.

Naast de SP toonden ook andere fracties zich bezorgd over de ontstane situatie bij Breed. Akdemir : "We zijn blij dat ook de andere partijen eindelijk eens opkomen voor deze medewerkers. Op initiatief van de SP gaat een aantal raadsleden aankomende vrijdag gezamenlijk met een werkleider van Breed aan tafel om de problemen te bespreken."

Wethouder Tankir heeft toegezegd om samen met de raadsleden te kijken naar een manier om de klachten in kaart te brengen, zodat de problemen daadwerkelijk aangepakt kunnen worden.

U bent hier