h

“Houd Nijmeegse musea toegankelijk en betaalbaar”

8 maart 2013

“Houd Nijmeegse musea toegankelijk en betaalbaar”

De entreeprijzen voor het nieuwe museumcentrum de Bastei zijn te hoog, vindt SP-raadslid Bert Velthuis. Zijn voorstel om minima, gezinnen met kinderen en 65-plussers korting op de toegangsprijs te geven werd gisteren door een meerderheid van de gemeenteraad omarmd. Voor de komst van het centrum voor natuur&cultuurhistorie zal de Stratemakerstoren begin 2014 worden uitgebouwd. Ook stemde de raad unaniem in met het initiatief van de SP en GroenLinks om de mogelijkheid van een passe-partout voor de musea rondom het Valkhof te onderzoeken.

In de Bastei worden onder meer het Natuurmuseum, Staatsbosbeheer, museum de Stratemakerstoren en milieueducatie gehuisvest.

Velthuis is blij met de steun van de gemeenteraad: “Een dagje met je gezin of kleinkinderen naar een museum wordt voor steeds meer mensen onbetaalbaar. De SP vindt het belangrijk dat musea met een educatieve functie ook toegankelijk en betaalbaar blijven voor mensen met een smallere beurs.”

De passé-partout biedt bezoekers gelegenheid om met een aantrekkelijke korting op de toegangsprijzen meerdere musea in één of twee dagen te bezoeken. Velthuis: “In veel andere steden is zo’n pas heel gebruikelijk. Het zou goed zijn als ook in Nijmegen de musea de handen inéén zouden slaan. Dat is niet alleen goed voor het publiek, maar ook voor de bezoekersaantallen van de musea zelf.”

U bent hier