h

Onrust bij thuiszorgmedewerkers door aanbesteding thuiszorg

6 februari 2013

Onrust bij thuiszorgmedewerkers door aanbesteding thuiszorg

Vorige week is door de negen gemeenten uit de regio Nijmegen besloten de thuishulp voor hulpbehoevenden met ingang van 1 april 2013 te gunnen aan drie nieuwe commerciële thuiszorgorganisaties. Daarmee zal de thuishulpdienstverlening van Axxicom in de regio Nijmegen eindigen. Op grond van de CAO dienen de andere commerciële organisaties de ruim 1.000 medewerkers van Axxicom - onder dezelfde arbeidsvoorwaarden - over te nemen. Axxicom twijfelt over de garanties die door zowel de gemeenten als door de andere partijen zijn uitgesproken en heeft hierover een kort geding ingesteld tegen de gemeenten en de commerciële thuishulporganisaties T-zorg, TSN en Verian. De SP vindt de onzekerheid die hierdoor ontstaat bij de medewerkers en klanten onacceptabel.

De wethouders zorg in de regiogemeentes (waaronder wethouder Frings van Nijmegen) hebben de taak om de nieuwe zorgaanbieders te houden aan de CAO. De marktwerking in de zorg laat ook nu in Nijmegen zien dat zowel de klanten als het personeel de dupe worden. De medewerkers worden op deze manier gebruikt als wegwerppersoneel, terwijl de aanbesteding in de thuiszorg niet verplicht is. Er zijn immers twee wetsvoorstellen van Agnes Kant in de eerste en tweede kamer aangenomen die aanbesteding van de thuiszorg niet verplicht stelt. Nijmegen had dus geen enkele reden om de thuiszorg aan te besteden waardoor niet ruim 1000 medewerkers in erge onzekerheid verkeren. De SP is tegen de marktwerking van de zorg en roept de wethouders op om het personeel op korte termijn de nodige zekerheid te geven dat de arbeidsvoorwaarden niet verslechteren . De SP zal eventuele acties van het personeel actief gaan ondersteunen.

U bent hier