h

5 maart: Actiebijeenkomst voor toekomst Nijmeegse thuiszorg

18 februari 2013

5 maart: Actiebijeenkomst voor toekomst Nijmeegse thuiszorg

Op dinsdag 5 maart organiseren Abvakabo FNV en de SP Nijmegen een actiebijeenkomst over de veranderingen in de thuiszorg in de regio Nijmegen. De SP is bezorgd over de nieuwe kabinetsplannen en wil in contact komen met zo veel mogelijk mensen die in de thuiszorg werken of deze zorg ontvangen.

De nieuwe plannen van het kabinet VVD-PvdA pakken desastreus uit voor zorg voor ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken. Het bezuinigen op huishoudelijke zorg, begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging leidt tot onwenselijke en onmenselijke situaties. Mensen verliezen hun recht op zorg en gemeenten moeten nieuwe zorgtaken uitvoeren met gigantische budgetkortingen.

Axxicom
Naast de plannen van het kabinet is er ook in de regio Nijmegen van alles gaande. Voor de ruim 1000 medewerkers van Axxicom is er onduidelijkheid over de toekomst, omdat de zorginstantie per 1 april geen contract meer heeft met de gemeente Nijmegen voor het uitvoeren van de huishoudelijke zorg. Andere zorgaanbieders zijn verplicht deze medewerkers in dienst te nemen, maar zoals het er nu naar uit ziet moeten ze 20% van hun salaris in gaan leveren. De thuiszorg-medewerkers vrezen niet alleen voor hun eigen baan, maar ook voor het lot van de mensen waarvoor ze in de nabije toekomst niet meer kunnen zorgen. De SP vraagt in de gemeenteraad aandacht voor de kwestie en wil dat het college van B&W ingrijpt om de onzekerheid van honderden werkers in Nijmegen weg te nemen.

De SP en FNV willen op de bijeenkomst met zo veel mogelijk betrokken medewerkers en zorgontvangers in gesprek om vervolgens in actie te komen om de Nijmeegse thuiszorg ook in de toekomst fatsoenlijk en betaalbaar te houden.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via nijmegen@sp.nl of door een bericht in te spreken op tel. 024-3229388.

De actiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 5 maart in het kantoor van de SP Nijmegen aan de Molenweg 95. Het aanvangstijdstip is 20:00 uur, inloop met koffie vanaf 19:30 uur. Aanwezig zijn onder meer vakbondsbestuurder Jan Willem Le Febre en Cor van Norel, gemeenteraadslid SP Nijmegen.

U bent hier