h

SP bezorgd om verslechtering busvervoer sinds nieuwe dienstregeling

3 januari 2013

SP bezorgd om verslechtering busvervoer sinds nieuwe dienstregeling

De SP-fractie is ontevreden over de kwaliteit van het busvervoer die concessiehouder Hermes levert sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling op 9 december 2012. Bij de SP komen veel klachten binnen van reizigers en chauffeurs die melding maken van dagelijkse vertraging en uitval van busritten op verschillende stad,- en streeklijnen. Vaak missen passagiers aansluitingen op treinen of andere busverbindingen.

SP-raadslid Cor van Norel: “Bewoners van Weezenhof, Meijhorst en Tolhuis (lijn 31) zijn soms meer dan een uur verstoken geweest van openbaar busvervoer, terwijl deze busverbinding in de vorige dienstregeling vrij betrouwbaar was. Ook in Lindenholt west en Visveld-Lent (lijn 2) leidt de nieuwe dienstregeling tot veel vertragingen en uitval van ritten doordat de bussen dagelijks in de file komen op de N 325.”

Naast de dienstverlening laten ook de infrastructuur en de voorzieningen voor passagiers te wensen over. Zo ontbreken op sommige plaatsen wachthuisjes of zijn ze aan de verkeerde kant van de buslijnen geplaatst. Ook schort het aan toiletten op de eindpunten voor het (rijdend)personeel, waardoor zowel bij chauffeurs als wachtende reizigers ergernis ontstaat. Chauffeurs klagen over te krappe rijtijden waardoor de nieuwe dienstregeling niet te halen is. Daarnaast functioneert het dynamische reizigers informatie systeem op het Centraal Station en het busstation Brabantse Poort onvoldoende doordat vertraagde bussen niet meer op het display verschijnen en passagiers geen overzicht meer hebben op vertrekkende bussen.

Van Norel: “Bij de gunning van de concessie aan Hermes is bedongen dat de dienstverlening niet zou verslechteren. Het huidige voorzieningenniveau is echter volstrekt onvoldoende. Passagiers moeten op een betrouwbare dienstregeling kunnen rekenen om op tijd op hun werk of bestemming te komen en dat is met deze vertrektijden bij de haltes absoluut niet het geval.”

De SP-fractie heeft aan het College van B&W gevraagd om de uitval van ritten in kaart te brengen en er bij de Stadsregio Arnhem Nijmegen op aan te dringen dat Hermes de problemen zo snel mogelijk oplost. Tevens wil de SP van het college weten waarom niet alle noodzakelijke aanpassingen voor 9 december 2012 zijn uitgevoerd.

U bent hier