h

Opinie SP-raadslid Bert Velthuis: Fout cultuurbeleid

3 december 2012

Opinie SP-raadslid Bert Velthuis: Fout cultuurbeleid

Na veel getwitter is de Nijmeegse cultuurvisie ontstaan. Centraal staat talentontwikkeling, excellentie en experiment. Criteria die goed passen bij de egocentrische cultuuryub. De dure kaartjes van de Keizer Karel Podia en het luxe LUX zeteltje worden ontzien. De laagdrempelige bibliotheek is kaalgeplukt en uit de wijk waar gewone mensen wonen, verdwenen.

Cultuur zou eigenlijk voor iedereen moeten zijn. Cultuur is het cement van de samenleving. Subsidies zouden bedoeld moeten zijn om mensen die nu nog niet bij cultuur zijn betrokken over te halen mee te doen. Cultuur als bindend element. Beloon de cultuurbedrijven die hier in slagen.

Subsidie voor kunsteducatie voor volwassenen gaat verdwijnen. Voor 5000 mensen gaat de kraan dicht. Die kunnen nu allemaal voor de buis een plekje gaan zoeken. Cultuur is eigenlijk ook niet voor dit soort mensen bedoeld. Ze maken valse muziek, de danspasjes blijven eeuwig onzeker, en hun kunst blijft prutswerk. Ze moeten maar voelen hoe het is als je naast de pot pist.

Laat ik duidelijk zijn wat de SP zou willen: vermogende burgers gaan het volle pond voor cultuurcursussen van de Lindenberg betalen, voor de minder bedeelden stellen we subsidies beschikbaar. Dan kan iedereen aan cultuur mee doen (of blijven doen). Ik zou dus participatie willen belonen. De huidige coalitie van PvdA, GL en D66 beloont het product, niet de mensen.

Daarom vallen heel veel mensen af als we uitgaan van talent. In onze hedendaagse zelfraadzame maatschappij betreft het de happy few die overblijven. En naar een excellente voorstelling gaan Jean-Pierre en Nicolette maar al te graag vooral omdat ze weten dat hun zetel vorstelijk is gesubsidieerd. Een heel bijzonder experiment, deze cultuurvisie.

Bert Velthuis, gemeenteraadslid SP Nijmegen

U bent hier