h

Gemeente moet bewonersorganisaties beter steunen

14 december 2012

Gemeente moet bewonersorganisaties beter steunen

SP-gemeenteraadslid Senay Akdemir heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het toenemende aantal bewonersorganisaties dat stopt met haar activiteiten. Onlangs maakte de Stichting Opbouw Lindenholt-Dukenburg (Solid) bekend haar werkzaamheden na twintig jaar te staken.

Het bestuur van de stichting laat weten dat de samenwerking met de Gemeente te wensen over laat en voelt zich in de steek gelaten. Eerder werden ook al de bewonersorganisaties OpWeg en STOUW opgeheven na onvrede bij vrijwilligers over de handelswijze van de gemeente.

Senay Akdemir: "De SP-fractie maakt zich zorgen over het omvallen van steeds meer bewonersorganisaties en het verlies van het nuttige werk dat zij doen in hun wijk. Het college wil bewoners met nieuwe initiatieven betrekken bij de wijk en daar is op zich niets mis mee. Maar dat betekent niet dat je bestaande bewonersorganisaties die al jaren goed werk verrichten zomaar opzij kunt zetten. Nu worden die organisaties door de gemeente te vaak als lastig bestempeld met als resultaat dat ze er nu mee gestopt zijn."

U bent hier