h

Voorzitter Stadsregio krijgt vertrekbonus van ruim 1 ton. SP: buitensporige en bizarre premie moet van tafel.

5 november 2012

Voorzitter Stadsregio krijgt vertrekbonus van ruim 1 ton. SP: buitensporige en bizarre premie moet van tafel.

Op 2 november bericht de Gelderlander dat voorzitter Jaap Modder (PvdA) van de Stadsregio Arnhem Nijmegen bij zijn vertrek op 1 januari 2013 bovenop de wettelijke wachtgeldregeling ruim een ton extra meekrijgt voor het dichten van een pensioengat. De SP-fractie in Nijmegen vindt dat een buitensporige en bizarre vergoeding die zo snel mogelijk van tafel moet. De partij heeft het college van B en W gevraagd om alles in het werk te stellen om de vertrekpremie ongedaan te maken.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: "De wachtgeldregeling is op zichzelf al bijzonder riant. Vertrekkende bestuurders krijgen het eerste jaar 80 procent van hun salaris en daarna 70 procent. Als we dit vergelijken met de huidige WW dan komen bestuurders van openbare functies niets tekort. In vergelijking met het regeerakkoord van VVD en PvdA is er zelfs sprake van een buitensporige regeling als we kijken naar de nieuwe WW: ontslagen medewerkers hebben maar 1 jaar recht op een uitkering gerelateerd aan hun salaris, het tweede jaar wordt de WW verlaagd tot maximaal 70 procent van het minimumloon, oftewel minder dan de bijstand."

In een persbericht meldt de Stadsregioraad dat de heer Modder toe is aan een nieuwe uitdaging en dat de heer Modder -in overleg met collega's - zelf heeft besloten om zijn termijn als voorzitter van de stadsregio niet vol te maken. Zelfs als de heer Modder geheel vrijwillig en op eigen initiatief vertrekt kan hij nog steeds wettelijk aanspraak maken op de wachtgeldregeling.

De SP-fractie verwondert zich over het feit dat de Stadsregioraad heeft ingestemd met de goudgerande vertrekregeling. Uit niets blijkt dat het Nijmeegse college van B en W en de Nijmeegse Stadsregiodelegatie (bestaande uit een wethouder van D66 en raadsleden van PvdA, GroenLinks, VVD en CDA) zich hebben verzet tegen de bonus van 109.000 euro bovenop het reguliere wachtgeld. De SP wil dan ook weten waarom de Stadsregiodelegatie niet de moeite heeft genomen om de Nijmeegse gemeenteraad in te lichten over de riante vertrekregeling van Modder en eist dat alsnog alles in het werk wordt gesteld om de bonus van 109.000 euro terug te draaien.

Hans van Hooft: "Wie een functie in het openbaar bestuur accepteert weet dat er elke dag een einde aan die functie kan komen. De wettelijke wachtgeldregeling is ervoor bedoeld om het financiële risico voor de bestuurder in belangrijke mate te beperken. Het bizar om bovenop deze riante regeling ook nog eens een pensioengat van 109.000 euro te vullen. Hoeveel van de vele duizenden ontslagen werknemers in Nederland kregen de afgelopen jaren bij hun ontslag ook nog eens een pensioengat gevuld? Hier wordt maar weer bevestigd dat er voor bestuurders aan de top bijzonder goed wordt gezorgd. En dat in een tijd waarin de gewone werknemer of oudere zonder slag of stoot in armoede wordt gestort, terwijl ze part noch deel hebben aan de economische crisis."

U bent hier