h

Stufi weg? Gelukkig hebben we de foto's nog!

22 november 2012

Stufi weg? Gelukkig hebben we de foto's nog!

De SP-jongeren van ROOD zijn begonnen met een tour langs middelbare scholen in Nijmegen om aandacht te vragen voor het verdwijnen van de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs. ROOD waarschuwt de scholieren voor de rampzalige onderwijsplannen van Rutte&Samsom en liet de studenten van morgen vast kennis maken met hun toekomstige studieschuld door ze samen met de heren politici op de foto te zetten.

Het nieuws over de afschaffing van de studiefinanciering kon rekenen op verbaasde en boze reacties bij de scholieren van het SSGN. Desondanks konden ze de ludieke actie van ROOD wel waarderen en gingen ze maar al te graag met de als Rutte en Samsom verkleedde SP-jongeren op de foto.

Einde basisbeurs
In het regeerakkoord besloten de PvdA en de VVD om de basisbeurs voor beginnende studenten met ingang van 2014 af te schaffen. Toekomstige studenten zullen nog meer moeten lenen om de kosten te betalen die een studie met zich meebrengt. Door deze maatregel wordt een nieuwe generatie studenten opgezadeld met een torenhoge studieschuld. De SP vreest dat met name jongeren uit armere gezinnen massaal zullen afzien van een hoge vervolgopleiding na hun middelbare school.

“Door deze maatregelen ontstaat er een tweedeling in de samenleving. Kinderen van rijke ouders worden nauwelijks getroffen, terwijl het jongeren uit gezinnen met lagere inkomens onmogelijk wordt gemaakt om te studeren zonder in een diepe schuld te geraken. Iedereen heeft recht op betaalbaar onderwijs”, vindt Anne Benning, contactpersoon van ROOD Nijmegen.

Verzet
Net als bij vorige bezuinigingen op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het (hoger) onderwijs zal ROOD zich samen met scholieren blijven verzetten tegen de nieuwe opwerping van financiële drempels voor jongeren die willen studeren.

U bent hier