h

Groene buffer in West: belofte maakt schuld.

7 september 2012

Groene buffer in West: belofte maakt schuld.

De SP-fractie is niet tevreden met de nieuwe plannen die de gemeenteraad heeft aangenomen voor de groene buffer rond de Energieweg en de Neerbosscheweg. Het voorstel dat door de PvdA en GroenLinks werd ingediend vormt een forse afzwakking van de plannen waarvoor de SP in 2008 de steun van de voltallige gemeenteraad kreeg. De gemeenteraad komt daarmee onvoldoende tegemoet aan het pleidooi van de actiegroep ‘West wil groene buffer’ die 2800 handtekeningen overhandigde van bewoners die zich zorgen maken over het woon,-en leefklimaat in hun stadsdeel.

In het voorstel van de SP zou naast de aanleg van geluidsisolatie en schermen ook een talud met een boomgordel worden aangeplant om het leefklimaat in Nijmegen-West op peil te houden na de aanleg van de nieuwe stadsbrug. Ook werd besloten dat de gemeente direct zou beginnen met het meten van de luchtkwaliteit om te zien of de uitstoot van bedrijven en verkeer geen normen overschrijden. Wethouder van der Meer weigert echter om deze besluiten uit te voeren.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: “Vertrouwen is een groot goed. Mensen moeten er op kunnen rekenen dat de politiek doet wat ze beloofd heeft. In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem beloofd dat er maatregelen zouden worden genomen in Nijmegen-West en dan moet het college zich aan die afspraak houden. Hartstikke mooi dat de bewoners van Nijmegen-West 2800 handtekeningen hebben opgehaald en er overal actieposters achter de ramen verschenen, maar dat was niet nodig geweest als het college gewoon had gedaan wat de gemeenteraad ze destijds heeft opgedragen.”

GroenLinks, PvdA en D66 storten 1 miljoen euro in een Groenfonds voor Nijmegen West dat pas in 2018 vrijkomt als blijkt dat de normen voor luchtkwaliteit en geluid niet worden overschreden. In de praktijk betekent dit waarschijnlijk dat er helemaal niets extra's wordt gedaan voor de leefkwaliteit in Nijmegen West. Dat gaat in tegen de eerdere belofte van de gemeenteraad om de leefkwaliteit in West te verbeteren, ongeacht of er normen worden overschreden.

De oproep van de SP om alsnog te voldoen aan de belofte die de raad vier jaar geleden deed aan de bewoners werd alleen gesteund door het CDA, SNN, VSP en Gewoon Nijmegen.

U bent hier