h

Camera op je voordeur? Onzin!

27 juni 2012

Camera op je voordeur? Onzin!

De fracties van GroenLinks en de SP hebben op de politieke avond van 27 juni hun zorgen geuit over de inzet van camera's door de gemeente Nijmegen bij het opsporen van bijstandfraude. De SP-fractie vindt de camera-inzet niet het juiste middel en vreest voor de privacy van bewoners.

SP-raadslid Senay Akdemir: "Fraude moet natuurlijk hard worden aangepakt, maar het inzetten van camera's gaat ons te ver. Een strenge maar rechtvaardige selectie aan de poort en een betere koppeling van overheidsbestanden kan veel effectiever zijn. Als we kijken naar landelijke cijfers dan zien we dat er jaarlijks ongeveer voor 67 miljoen wordt gefraudeerd met bijstandsgeld. Dat is echter nog maar een fractie van de tien miljard euro die de overheid jaarlijks misloopt door belastingfraude. Als er dan toch cameratoezicht moet komen dan wordt deze wat de SP betreft op die laatste vorm van fraude gericht."

Volgens het college van GroenLinks, PvdA en D66 vormen de camera's een relatief goedkope manier om fraudetips na te gaan. Met de camera's kan onder meer gecontroleerd worden of iemand wel woont op het adres dat hij heeft opgegeven. Nu wordt dat werk gedaan door sociale rechercheurs.

Akdemir: "Wij willen niet dat de gemeente huishoudens zonder toestemming van de officier van justitie onder cameratoezicht stelt. Is het verboden om bijvoorbeeld af en toe bij je geliefde te logeren? Dat lijkt ons niet. De vraag bij dit soort maatregelen is niet welke middelen mag je tegen een fraudeur inzetten, de vraag is welke middelen je mag inzetten tegen onschuldige burgers.”

U bent hier