h

SP bezorgd om toekomst Breed

6 april 2012

SP bezorgd om toekomst Breed

De SP heeft als enige partij in de gemeenteraad tegen de nieuwe plannen voor sociale werkvoorziening Breed gestemd. Centraal in het nieuwe beleid staat de doelstelling om zo veel mogelijk personeel van Breed de komende jaren buiten de deur te laten werken. De SP vindt deze nieuwe koers onrealistisch en vreest voor de positie van kwetsbare werknemers. Bij Breed werken 2.200 mensen, veelal met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Het nieuwe plan –ingegeven door landelijk bezuinigingen- veronderstelt dat eind 2016 85% van de werknemers kunnen uitstromen naar reguliere werkgevers. De wethouder en een aantal andere partijen noemen dit een mooie ambitie.

De SP noemt het liever een illusie en is van mening dat Breed niets anders dan een uitzendbureau dreigt te worden. Zeker nu het bedrijf een directeur heeft die zelf een aantal jaren een uitzendbureau heeft aangestuurd. Ervaringen uit het verleden leren wat druk van buiten met de werknemers van Breed doet. Om het proces zorgvuldig te laten verlopen is volgens de SP meer tijd nodig en zou 2020 daarom een betere einddatum zijn.

SP-raadslid Senay Akdemir: “Niet voor niets is ooit de wet sociale werkvoorziening ingevoerd. Zo konden we mensen met een arbeidsbeperking een veilige en zinvolle arbeidsplek bieden in de maatschappij. Het idee was om deze werknemers met goede begeleiding door te laten stromen naar een reguliere werkgever. Zelfs in economisch goede tijden bleek echter al dat het moeilijk was om mensen bij reguliere werkgevers te plaatsen. Sinds een aantal jaren zegt het kabinet dat de wsw teveel geld kost: deze mensen leveren weinig op, dus bezuinigen maar. “

De SP-fractie wil dat werknemers die er niet in slagen om buiten de muren van Breed een beschutte werkplek met zinvol werk te vinden, de garantie krijgen dat ze terug kunnen komen bij Breed. Het voorstel dat de SP hiertoe indiende kon echter niet op voldoende steun van de gemeenteraad rekenen. Wel stemde de raad in met een andere wens van de SP: Het bedrag dat per hoofd van de bevolking aan werk bij Breed wordt ingekocht zal worden opgehoogd van 15 euro naar 22,50 euro.

Akdemir: “We moeten gaan voor een goede werkplek met goede begeleiding voor onze mensen. Laten we daadwerkelijk kansen creëren voor deze mensen, zodat ze met plezier naar hun werk gaan. Zij mogen niet het slachtoffer worden van een kabinet dat alleen maar verkeerde keuzes maakt en vanuit financieel oogpunt de zwakkeren in onze samenleving pakt.”

U bent hier