h

Nijmegen krijgt warmtenet

19 april 2012

Nijmegen krijgt warmtenet

De gemeenteraad heeft ingestemd met de komst van een warmtenet voor Nijmegen-Noord. Het warmtenet maakt gebruik van restwarmte van de Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) voor het verwarmen van woningen in de Waalsprong en het Waalfront. De SP is enthousiast over het plan, maar is kritisch over de monopoliepositie die bij de uitvoering ervan wordt gegund aan marktpartij Nuon.

Het warmtenet gaat zorgen voor een milieuvriendelijke en duurzame warmtevoorziening en heeft een CO2-uitstoot die tot 70 procent lager ligt dan een syteem met HR-gasketels. Een bijkomstig voordeel is dat men niet meer afhankelijk is van de verbranding van fossiel gas met een beperkte voorraad en een stijgende prijs.

Restwarmte van de ARN wordt door middel van een leidingensysteem onder de Waal naar Nijmegen-Noord getransporteerd om daar te worden hergebruikt.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: “De SP is enthousiast over het warmtenet. Want het zou toch zonde zijn om aan de ene kant van de Waal restwarmte de lucht in te blazen terwijl er aan de andere kant van de rivier zo veel woningen zijn die je daarmee kunt verwarmen. Maar wij zijn niet blind. Het warmtenet is goed voor de Nijmeegse bevolking, maar zoals het nu is geregeld is het nog veel beter voor de private aandeelhouders van de ARN en Nuon.”

In de plannen voor het warmtenet is opgenomen dat de ARN de warmte budgetneutraal gaat leveren en er in principe dus niets aan verdient. Tot de verbazing van de SP-fractie is echter nergens vastgelegd wat er gaat gebeuren op het moment dat het bedrijf toch winst blijkt te maken op de levering.

De SP wil dan ook dat eventuele winst voor de ARN niet in private zakken verdwijnt, maar terugvloeit naar de Nijmeegse bevolking in de vorm van een verlaging van het tarief voor huishoudelijk afval. Een meerderheid van de gemeenteraad wilde hier echter niet aan.

Tevens gaf de gemeenteraad geen gehoor aan de wens van de SP om energieleverancier Nuon geen monopoliepositie te gunnen bij de eindaansluiting van het netwerk tot aan de voordeur.

Van Hooft: “Als er vanwege de hoge investeringskosten dan toch marktpartijen nodig zijn om het warmtenet te realiseren dan moet je ook zorgen dat meerdere partijen kunnen meedoen. Nu zijn we overgeleverd aan een monopoliepositie van de Nuon. Beter nog kunnen we de eindaanleg laten uitvoeren door het netwerkbedrijf van de gemeente zelf. Dan is er weliswaar ook sprake van een monopolie, maar wel van een overheidsmonopolie en geen marktmonopolie. Daarover kan de bevolking tenminste eens in de vier jaar een oordeel vellen.”

Uiteindelijk heeft de SP tegen het voorstel voor het warmtenet gestemd. Het is voor de SP onverteerbaar dat de ARN als warmteproducent goud geld kan verdienen zonder dat de Nijmeegse bevolking hier iets van terugziet en de NUON als warmteleverancier een eeuwig durend monopolie krijgt door het eigendom van de warmteleidingen bij de voordeur.

U bent hier