h

Rem op afbraak wijkbibliotheek

16 februari 2012

Rem op afbraak wijkbibliotheek

Op aandringen van de SP heeft de gemeenteraad wethouder Beerten (cultuur) opgeroepen om duidelijkheid te geven over de nieuwe invulling van de bibliotheekfunctie voor de wijkfilialen van de bibliotheek die gaan sluiten. De coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 heeft zeer tegen de wens van de SP besloten om zeven van de twaalf filialen van de Nijmeegse bibliotheek te sluiten. Ter compensatie zou de bibliotheekfunctie gehandhaafd blijven, maar aan die eis was niet voldaan toen de eerste filialen hun deuren sloten.

Onlangs werden de eerste twee filialen in Neerbosch en de Tweede Oude Heselaan opgedoekt zonder dat er goede afspraken zijn gemaakt over de verdere invulling. Daarmee verdwijnt een belangrijke buurtvoorziening zonder dat er iets voor in de plaats komt. Tevens bleek het stadsbestuur blind voor de wensen van de bewoners die alleen al in Neerbosch ruim 2000 handtekeningen ophaalden om hun bieb open te houden.

SP-raadslid Bert Velthuis: “ Steeds werd gezegd dat het sluiten van 7 filialen pas zou worden toegestaan als eerst de bibliotheekfuncties zouden zijn gewaarborgd. Voor jongeren en ouderen zou het nieuwe bibliotheekconcept zelfs beter worden. Maar deze week kwam de aap uit de mouw van D’66 wethouder Beerten: de verantwoordelijkheid ligt bij de bibliotheek zelf en als die vindt dat mensen naar een ander filiaal kunnen, is aan alle voorwaarden voldaan!!!! Dus niks nieuw bibliotheekconcept, gewoon ordinair sluiten. Henk en Ingrid staan in de kou, Jean-Pierre en Nicolette rijden in hun comfortabele voertuig een paar kilometer verder om hun boeken op te halen…Ook bij cultuur is de tweedeling in onze maatschappij zonneklaar.”

De gemeenteraad stemde in met het voorstel van Velthuis om voor ieder van de zeven te sluiten bibliotheken duidelijk te maken hoe de nieuwe bibliotheek functie er uit zal zien. Daarmee is de Nijmeegse bibliotheek niet gered, maar er komt in ieder geval een rem op de versnelde afbraak van de bieb.

Wat de SP betreft wordt er geen enkel wijkfiliaal gesloten door het budget voor cultuur anders te verdelen. Iets minder extra subsidie voor de schouwburg en uitkijkkonijnen zouden de bezuiniging van zes ton op de wijkbibliotheek teniet kunnen doen. Daarmee behoud iedere wijk in Nijmegen een belangrijke en laagdrempelige voorziening die door alle lagen van de bevolking wordt gebruikt.

www.onzebiebmoetblijven.nl

U bent hier