h

Eigen bijdrage Wmo: SP wil duidelijkheid vooraf

15 december 2011

Eigen bijdrage Wmo: SP wil duidelijkheid vooraf

De SP wil duidelijkheid over de eigen bijdrage die gebruikers van de Wmo per 1 januari 2012 gaan betalen. De gemeente maakte onlangs via haar website bekend dat het nog enkele maanden gaat duren voordat de hoogte van dit bedrag bekend is. Hierdoor krijgen mensen pas achteraf de definitieve rekening van de kosten die zij maken. SP-raadslid Cor van Norel diende woensdagavond in de gemeenteraad een motie in om geen eigen bijdragen te vragen zo lang niet duidelijk is hoe hoog dit bedrag precies is.

Van Norel: “Het is toch de omgekeerde wereld dat mensen voor iets moeten gaan betalen zonder dat zij weten hoe hoog de kosten uiteindelijk zullen zijn. De SP-fractie wil niet dat er om een eigen bijdrage wordt gevraagd voordat duidelijk is hoe hoog dit bedrag precies is. We moeten voorkomen dat gebruikers van Wmo-voorzieningen achteraf onverwachts met hoge kosten worden geconfronteerd.”

De SP is verbaasd over de wijze waarop er met gebruikers van de Wmo is gecommuniceerd. Van Norel: “Waarom heeft de wethouder het zo ver laten komen dat gebruikers van de Wmo twee weken voor de ingang van de nieuwe regels nog geen duidelijkheid hebben? Het kan niet zo zijn dat mensen geen scootmobiel of traplift in huis durven te nemen uit angst voor de rekening die achteraf wordt gepresenteerd.”

Wethouder Frings (GroenLinks) gaf in zijn reactie aan gebonden te zijn aan landelijke wetgeving waardoor hij niet in staat is om de bijdrage vooraf vast te stellen. Het uiteindelijke bedrag zal waarschijnlijk niet eerder dan 1 maart bekend zijn. Doordat collegepartijen PvdA, D66 en GroenLinks het SP-voorstel niet steunden werd de motie niet aangenomen.

De SP is overigens fel tegen de invoering van de eigen bijdragen voor zorg en voorzieningen. Ouderen en gehandicapten doen immers niet voor hun lol een beroep op noodzakelijke zorg.

U bent hier