h

SP: centraal inschrijfpunt onderwijs handhaven

17 november 2011

SP: centraal inschrijfpunt onderwijs handhaven

In de gemeenteraad is het schoolwijzerdebat weer in alle hevigheid opgelaaid door de evaluatie die door de coalitiepartijen is gevraagd. De klassieke tegenstelling tussen links en rechts komt daarbij boven. Als het aan de rechtse partijen ligt maken ouders zelf een keuze. De kans is dan groot dat sommige basisscholen steeds groter worden en andere leeglopen. De ongelimiteerde keuzevrijheid van rechts leidt uiteindelijk tot sluiting van basisscholen en schaalvergroting waardoor er steeds minder te kiezen valt.

De SP kiest anders: wij geven er de voorkeur aan dat kinderen in hun eigen buurt naar school moeten kunnen gaan. Daarbij moet de kwaliteit van onderwijs natuurlijk prima zijn en ook mag er niks aan de schoolgebouwen mankeren. Zo wordt de school een spiegel van de buurt en leren kinderen om te gaan met buurtgenootjes.

SP-raadslid Bert Velthuis: "Er ontstaat momenteel wel een probleem: het aantal kinderen loopt in heel Nijmegen terug, behalve in de Waalsprong. Eerder zijn er voor scholen zogenaamde plafonds vastgesteld. Dat wil zeggen dat voor elke school was vastgesteld
hoeveel kinderen in groep 1 mochten starten. Als de ene school nu op het oorspronkelijk peil blijft en de andere school krijgt te maken met terugloop, ontstaat het gevaar dat de steeds kleiner wordende school uiteindelijk zijn deuren moet sluiten. En daar zijn wij op tegen."

Door het instellen van instroom-plafonds wordt de keuzevrijheid van ouders inderdaad ingeperkt, maar dat betekent wel dat elke buurt zijn basisschool kan houden. Daarom vraagt de SP om de plafonds goed in de gaten te houden en er voor te zorgen dat de terugloop evenredig wordt opgevangen. Wij houden graag in elke buurt een basisschool, zodat kinderen nooit verder hoeven te lopen dan noodzakelijk.

U bent hier