h

Donjon: respecteer uitslag en randvoorwaarden referendum

5 oktober 2011

Donjon: respecteer uitslag en randvoorwaarden referendum

De SP wil dat bij de plannen voor de herbouw van de Donjon wordt vastgehouden aan de randvoorwaarden die bij het referendum in 2006 zijn gesteld. In de huidige collegeplannen wordt 450.000 euro aan subsidie en huurgarantie voor de toekomstige gebruikers van de Donjon uitgetrokken. Daarmee doet het college volgens de SP geen recht aan de democratisch vastgestelde voorwaarde dat de gemeente de herbouw niet mag subsidiëren.

In 2006 stemde 60 procent van de Nijmeegse bevolking bij een stadsreferendum voor de herbouw van de Donjon in het Valkhof. Dit gebeurde met drie randvoorwaarden die op initiatief van de SP werden opgesteld en door de gemeenteraad ondersteund.

1. De gemeente steekt geen geld in herbouw van de Donjon.

2. De bouw lijkt zoveel mogelijk op het origineel met gebruik van 'authenthiek' materiaal.

3. De Donjon wordt openbaar toegankelijk voor een breed publiek.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: “De bevolking heeft gesproken via het referendum en de gemeenteraad heeft unaniem besloten om met inachtneming van de randvoorwaarden de herbouw van de Donjon te steunen. Het college lapt deze randvoorwaarden echter aan zijn laars door een subsidie van 2 ton en een huurgarantie van 2,5 ton af te geven in haar voorstel. De SP zal dan ook niet instemmen met de plannen voor de Donjon als de gemeente geld steekt in de herbouw.”

De gemaakte ambtelijke kosten die het project mogelijk maken, zoals de organisatie van het referendum en de aanbesteding van de bouw, vallen niet onder deze voorwaarde.

Van Hooft: “Van deze kosten is op voorhand gezegd dat die buiten de randvoorwaarde 'de gemeente steekt geen geld in herbouw van de Donjon' vallen. Zolang de gemeente zich beperkt tot het niet in rekening brengen van deze kosten, zal de SP de uitslag van het referendum respecteren en de plannen voor de herbouw steunen. Mocht de gemeenteraad besluiten om toch geld te steken in de herbouw van de Donjon, dan zullen we de plannen afwijzen omdat dan niet wordt voldaan aan alle democratisch vastgestelde eisen.

U bent hier