h

Ontslagen krachten verdienen fatsoenlijk sociaal plan

29 september 2011

Ontslagen krachten verdienen fatsoenlijk sociaal plan

De SP-fractie wil dat ontslagen medewerkers in de gesubsidieerde arbeid een rechtvaardig sociaal plan krijgen. De SP is altijd al van mening geweest dat het schrappen van zeshonderd van de achthonderd subsidiebanen onnodig, dom en kortzichtig is. Daar komt nu nog eens bij dat het Nijmeegse college weigert om de mensen die op straat komen te staan een gelijke vergoeding te geven, ook al hebben zij jarenlang soortgelijk werk gedaan.

De plannen van het gemeentebestuur om de ontslagen werknemers van Stichting Uitzicht gedurende hun WW tot 100% aan te vullen op hun loon moeten wat de SP betreft ook gaan gelden voor de krachten van andere werkgevers. Gemeenteraadslid Senay Akdemir diende daartoe een voorstel in bij de bespreking van het nieuwe collegebeleid rond werk&inkomen.

Akdemir: “Deze rechtsongelijkheid is op geen enkele manier te rechtvaardigen. Gelijke monniken verdienen gelijke kappen. Wij willen dat het college haar verantwoordelijk neemt en samen met werkgevers een goed, rechtvaardig sociaal plan realiseert, vergelijkbaar met dat van Stichting Uitzicht.”

Het nieuwe beleid van collegepartijen GroenLinks, PvdA en D66 laat een duidelijke breuk zien met de linkse koers die GroenLinks en PvdA tot 2010 voerden, toen deze partijen nog samen met de SP een coalitie vormden.

Deze koerswijziging ontging ook VVD-fractievoorzitter Hayke Veldman niet. Hij constateerde dat het collegebeleid wel heel erg begint te lijken op het beleid dat de VVD al jaren voorstaat. Veldman concludeerde dat GroenLinks de VVD zelfs rechts passeert door de laatste 200 gesubsidieerde banen nu ook te schrappen zonder te beoordelen of de sociale infrastructuur daarmee onaanvaardbaar wordt aangetast.

U bent hier