h

Opinie: Nijmegen kan sociale stad blijven

28 mei 2011

Opinie: Nijmegen kan sociale stad blijven

Oproep aan GroenLinks en PvdA: Stop grootschalig kiezersbedrog

De landelijke bezuinigingen van VVD, CDA en PVV hakken er fors in bij gemeenten. Nijmegen heeft komende jaren zo’n 40 miljoen minder te besteden door een enorme korting op gemeentefonds, minima, gesubsidieerde arbeid en de zorg voor ouderen en gehandicapten. Rutte, Verhagen en Wilders leggen zo de rekening van de financiële crisis eenzijdig neer bij de mensen die het minst kunnen missen. De Nijmeegse coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en D66 voeren - als echte burgemeesters in oorlogstijd - braaf uit wat in Den Haag aan bezuinigingen wordt bedacht. En dit terwijl een sociaal alternatief voor het oprapen ligt.

De landelijke bezuiniging op ouderen en gehandicapten (WMO) wordt in Nijmegen vrijwel één op één doorgeschoven naar de meest kwetsbaren door fors te snijden in (thuis)zorg, vervoerskostenvergoeding en woningaanpassingen. De landelijke korting op Werk en Inkomen komt in Nijmegen grotendeels terecht bij de mensen die het niet kunnen missen. Na jarenlange trouwe dienst worden 450 Nijmeegse werkers met een gesubsideerde baan als oud vuil op straat gezet en de uitkering in gejaagd. Voor minima is de vergoeding voor deelname aan sport en cultuur inmiddels geschrapt. Bovenop de landelijke kaalslag bij de sociale werkvoorziening (Breed) doet Nijmegen er nog een schepje bovenop door bijna 1 miljoen te korten op mensen die afhankelijk zijn van een beschutte werkplek. VVD-er Rutte kan zijn vingers aflikken bij het Nijmeegse sociale beleid van GroenLinks, PvdA en D66.

Vreemd genoeg voeren de Nijmeegse coalitiepartijen ook een economisch beleid dat volledig in lijn is met de landelijke koers van Rutte, Verhagen en Wilders. Voor bedrijven, vastgoedhandelaren en villabewoners ziet de wereld er in Nijmegen rooskleurig uit: zij krijgen een forse belastingverlaging tot 8 procent. Huurders en mensen met een koopwoning tot 3 ton zijn in Nijmegen wel de klos. Zij betalen meer belasting door een verhoging van de afvalstoffenheffing met 22 procent. De rijksten worden in Nijmegen ontzien, de mensen die het minst kunnen missen betalen de rekening. Dat geldt ook voor belangrijke voorzieningen. De gratis bus voor 65+ en hun kleinkinderen is afgeschaft. Het schoolzwemmen verzuipt. Op de amateursport wordt stevig gekort. Zeven van de twaalf bibliotheekfilialen worden gesloten. Wijkaccomodaties gaan dicht of er wordt beknibbeld op openingstijden. En de verloedering in de wijken zal weer toeslaan als er straks minder geld is voor onderhoud van straten en openbaar groen.

Nijmegen kan een sociale stad blijven. Dat is een kwestie van kiezen. De SP heeft een alternatief ontwikkeld waarbij al deze bezuinigingen niet nodig zijn. Dat kost 19 miljoen euro, die vooral te halen zijn door te stoppen met stokpaardjes van de coalitiepartijen. Zo kunnen 650 werkers met een gesubsidieerde baan hun werk blijven doen in onderwijs, (ouderen)zorg, kinderopvang, sportclubs, kinderboerderijen, de cultuursector en tal van andere clubs. De gemeente moet dan minder geld over de balk gooien aan dure en nutteloze reïntegratietrajecten en de hoge uitvoeringskosten bij de sociale dienst eens aanpakken. Samen met een kleine bijdrage van grote werkgevers en het schrappen van het ondernemersfonds levert dit genoeg op om iedereen met een gesubsidieerde baan werk te garanderen in plaats van een uitkering.

We kunnen goede zorg en voorzieningen garanderen voor ouderen en gehandicapten als we de belastingverlaging voor villabezitters, vastgoedhandelaren en bedrijven schrappen. Het stoppen met de ‘lege bussensubsidie’ voor de Waalsprinter (200 auto’s per dag op 100 bussen) levert jaarlijks ruimschoots genoeg op om de gratis bus voor 65+ te behouden en sport en cultuur toegankelijk te houden voor minima. Met minder geld voor citymarketing, stoppen met stedenbanden, nu even geen extra subsidies voor klimaatbeleid en wat minder extra subsidies voor cultuur kunnen de bezuinigingen op de bibliotheekfillialen, sportclubs, wijkaccomodaties en het schoolzwemmen van tafel. En door wat kosten voor investeringen vooruit te schuiven houden we alles bij elkaar ook nog geld over om sociale werkvoorziening (Breed) te blijven steunen en verloedering van de wijken tegen te gaan.

Wie gaat dat betalen? Door afschaffing van de afvalstoffenheffing zorgen we ervoor dat 90 procent van de Nijmeegse bevolking minder belasting betaalt. Bedrijven en vastgoedhandelaren krijgen daardoor een wat hogere OZB-rekening (gemiddeld 10 procent erbij). Voor hen is dit echter een marginale kostenpost. Zo houden we Nijmegen sociaal en leggen we de rekening van de financiële crisis daar waar die het minste pijn doet.

Op dit moment plegen GroenLinks en PvdA in Nijmegen grootschalig kiezersbedrog. Dat is niet alleen slecht voor die partijen zelf, maar ook voor de mensen die nu de rekening gepresenteerd krijgen. De meerderheid van de Nijmeegse bevolking heeft gekozen voor een sociale stad. Daarom een oproep aan GroenLinks en PvdA: stop het bedrog en omarm het SP-alternatief waar ook jullie kiezers achter staan. Meer is niet nodig om Nijmegen sociaal te houden.

Hans van Hooft, fractievoorzitter van de SP in de Nijmeegse gemeenteraad.

Dit artikel verscheen 28 mei in het Nijmeegse katern van de Gelderlander.

U bent hier