h

ROOD reikt gouden uitsmijter uit

9 februari 2011

ROOD reikt gouden uitsmijter uit

De SP-jongeren van ROOD hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan onder jongeren naar het deurbeleid van de horeca gelegenheden in Nijmegen. Uit het onderzoek blijkt dat allochtone jongeren vaker geweigerd worden aan de deur dan autochtone jongeren. Bepaalde kroegen aan de Molenstraat komen opvallend vaak naar voren met hun onvriendelijke deurbeleid, waarbij de Van Buren er uit springt. Deze kroeg krijgt donderdag dan ook de Gouden Uitsmijter uitgereikt.

Zestig procent van de allochtone jongeren geeft aan dat zij het vermoeden hebben dat ze geweigerd worden vanwege hun huidskleur. De Gouden Uitsmijter is bedoeld om deze kroeg op te roepen nog eens kritisch te kijken naar hun eigen deurbeleid.

Andere opvallende resultaten uit het onderzoek zijn dat 77% van alle jongeren niet weet waar ze melding kunnen maken als ze het vermoeden hebben dat ze onterecht geweigerd zijn. Daarnaast heeft ook bijna 40% van de jongeren er moeite mee dat op sommige uitgaansavonden een collegekaart verplicht wordt gesteld waardoor jongeren die op het MBO zitten niet binnen komen, zij worden dan niet als student gezien.

U bent hier