h

Nieuwjaarsreceptie gemeente moet goedkoper

10 februari 2011

Nieuwjaarsreceptie gemeente moet goedkoper

De SP-fractie is van mening dat de kosten van de nieuwjaarsrecepties van de gemeente Nijmegen fors omlaag kunnen. De gemeente bezuinigde reeds door de aparte ambtenarenreceptie af te schaffen, maar toch kostte de afgelopen editie 43.000 euro voor circa 800 gasten. Omgerekend een bedrag van meer dan 50 euro per bezoeker. De SP heeft dit aangekaart bij het het college van burgemeester en wethouders en wil dat vooruitlopend op volgend jaar gezocht wordt naar een alternatieve invulling om de kosten te drukken.

Met de receptie van 2011, die in de Vereeniging plaatsvond, bleek een bedrag gemoeid van 43.741 euro, zo achterhaalde SP-raadslid Jola van Dijk. Gezien de huidige financiele situatie een fors bedrag voor een evenement waar 800 bezoekers op afkwamen. In Arnhem, waar de receptie dit jaar 50.000 euro kostte, wordt al gezocht naar alternatieven. Wat de SP betreft doet goed voorbeeld volgen.

Volgens de SP kan de Nijmeegse nieuwjaarsreceptie in 2012 best voor 25.000 euro worden georganiseerd. Van Dijk: “Wat ons betreft gaat de burgemeester op zoek naar een manier om de kosten te drukken. Dat kan door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar een goedkopere locatie of door lokaal talent te laten optreden in plaats van bijna 5000 euro uit te geven aan één artiest. Daarmee wordt veel geld bespaard zonder dat het een saaie bedoening hoeft te worden. ”

U bent hier