h

Kandidatuur Eerste Kamer Thom de Graaf: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

26 januari 2011

Kandidatuur Eerste Kamer Thom de Graaf: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

drijfrechtsDe SP-fractie is het niet eens met de kandidaatstelling van burgemeester Thom de Graaf voor de Eerste Kamer. De Graaf staat vierde op de kandidatenlijst namens D66 en maakt daarmee een reeele kans op een functie in Den Haag. De SP is van mening dat het lidmaatschap van de Eerste Kamer niet te verenigen is met het ambt van burgemeester en vreest dan ook dat een combinatie van beide functies schadelijk zal zijn voor De Graafs’ functioneren. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft (foto) diende woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie in waarin De Graaf vriendelijk doch dringend werd verzocht om af te zien van zijn Haagse ambities.

Van Hooft:” Het burgemeesterschap is een politiek neutrale rol ins ons bestel, deze positie komt in het geding op het moment dat de heer De Graaf naast zijn rol als burgemeester ook nog eens als D66politicus plaatsneemt in Den Haag. Daarnaast stelt hij zijn positie als burgemeester van alle Nijmegenaren in de waagschaal. Het komt op ons over alsof de heer De Graaf wil bijklussen onder werktijd. Dat is prima, maar dan verwachten wij wel dat hij een deel van zijn salaris als burgemeester inlevert. “

In 2009 stemde de SP in met een voorstel waarin werd vastgelegd dat topambtenaren en managers van instellingen die door de gemeente worden gefinancierd niet meer mogen verdienen dan het salaris van 120.00 euro dat de burgemeester ontvangt. Deze lokale variant van de Balkenende-norm staat bekend als de ‘De Graaf-norm’.

Van Hooft: "Op het moment dat de heer de Graaf plaatsneemt als Eerste Kamerlid gaat hij ruim meer verdienen dan de norm die zijn naam draagt. Het senaatswerk zou 1 dag in de week vergen, dus het lijkt mij niet meer dan redelijk dat wij als gemeente Nijmegen een werkdag op zijn salaris in mindering brengen. De burgemeester stelt terecht dat dat hij mede in Nijmegen is benoemd om zijn goede contacten in Den Haag. Toch motiveert De Graaf zijn kandidatuur voor de Eerste Kamer met de bewering dat hij vanuit een rol als senator beter in staat is om te lobbyen voor Nijmegen. Wij vragen ons dan ook af in hoeverre de burgemeester de afgelopen jaren heeft gemerkt dat zijn lobby voor Nijmegen niet effectief was."

De motie kreeg alleen steun van oppositiepartij Gewoon Nijmegen. Burgemeester De Graaf liet weten dat hij niet van plan is om zich terug te trekken als kandidaat en evenmin af zal zien van een deel van zijn salaris.

U bent hier