h

SP: geen verhoging afvalstoffenheffing

17 december 2010

SP: geen verhoging afvalstoffenheffing

De SP-fractie heeft voorgesteld om de afvalstoffenheffing niet te verhogen. Het financiële tekort wat hierdoor ontstaat, kan worden opgevangen door een minimale verhoging van de OZB voor woningeigenaren. Van dit voorstel profiteert 90 procent van de Nijmegenaren en toch stemde een meerderheid van de gemeenteraad tegen de plannen.

Jola van DijkSP-raadslid Jola van Dijk is hier verbaasd over: “In het coalitieakkoord zijn over de lokale lasten twee principes opgenomen: De gebruiker betaalt en de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen. Het college doet aan beide principes geen recht met haar voorstel. Ten eerste omdat de gebruiker niet meer gaat betalen, maar iedereen. Ten tweede omdat voor mensen met de laagste inkomens de lasten het hardst stijgen.”

Volgens Van Dijk doet het SP-alternatief meer recht aan de principes en is dat gunstiger voor een overgroot deel van de inwoners van Nijmegen. Van Dijk: “Allereerst maken we de tariefstijging van de afvalstoffenheffing ongedaan. Vervolgens is berekend hoeveel de OZB zou moeten stijgen. Ten opzichte van het collegevoorstel profiteren huurders hiervan het meeste en in afnemende mate woningeigenaren met een woning tot 300.000 euro. Mensen met een dure woning en verhuurders zullen meer gaan betalen. Hiermee doen we ten minste wel recht aan de sterkste schouders de zwaarste lasten.”

In het debat lag de nadruk op het principe de vervuiler of gebruiker betaalt. De SP legt de nadruk op de sterkste schouders de zwaarste lasten. Andere partijen konden niet aangeven waarom het collegevoorstel recht zou doen aan het principe dat de vervuiler betaalt, maar stemden tegen het SP-alternatief.

Amendement: Iedereen betaalt meer, behalve de sterkste schouders?

U bent hier