h

SP wil aftreden stadsregiovoorzitter

2 november 2010

SP wil aftreden stadsregiovoorzitter

De Nijmeegse SP-fractie heeft het gehad met stadsregiovoorzitter Jaap Modder. Tot twee keer toe heeft hij onvolledige informatie verstrekt, waardoor de stadregioraad is beïnvloed in haar besluitvorming. Daarom zal de SP tijdens de gemeenteraadsvergadering steun zoeken bij andere partijen om vanuit Nijmegen een motie van wantrouwen in te dienen tegen stadsregiovoorzitter Jaap Modder.

Cor van Norel“Bewust niet volledig informeren is een politieke doodzonde die met de hoogste politieke maatregel afgerekend dient te worden,” aldus SP-raadslid Cor van Norel. “Eerst stelt Modder dat in Brabant en Limburg de strippenkaart per 16 december wordt afgeschaft, wat echter formeel nog geen voldongen feit was. En de tweede keer stelt Modder dat Connexxion van de KAN-kaartjes af wil en dat daar geen bewegingsruimte meer in is, wat genuanceerder blijkt te liggen. Beide keren ging de stadsregioraad mee in de argumenten van Modder, terwijl men vooraf op een ander standpunt stond. Beide keren blijkt het achteraf anders te zijn dan Modder voorstelde, echter toen waren de besluiten al genomen. Een bestuurder dient ten alle tijden volledige en juiste informatie te verstrekken. Nu dit twee keer in korte tijd niet is gebeurd door Modder, is zijn geloofwaardigheid onherstelbaar aangetast. Daarom zou de heer Modder moeten aftreden als voorzitter van de stadsregio.”

Van Norel: “De stadsregio is een ondemocratische club die steeds meer gaat over zaken waar mensen dagelijks mee te maken hebben, zoals wonen en openbaar vervoer. Er is geen enkel rechtstreeks democratisch gekozen vertegenwoordiger van de stadsregio. Niemand hoeft daar verantwoording aan de bevolking af te leggen, maar er worden wel besluiten genomen die de bevolking direct raken. Dat betekent dat stadsregioraadsleden die de gemeenten vertegenwoordigen vertrouwen dienen te hebben in hun voorzitter. Met deze motie van wantrouwen moet blijken of dat vertrouwen er is. Voor de SP is de grens bereikt en is het KAN-kaartje bewust de nek omgedraaid. De strippenkaart is gelukkig voorlopig gered door de minister.”

De SP heeft een brief aan de andere Nijmeegse raadsleden gestuurd waarin het standpunt van de partij verder wordt toegelicht.

Brief 2 november 2010 aan gemeenteraadsleden
Actuele motie: Kwestie van vertrouwen

U bent hier