h

Drie Nijmeegse kandidaten in top tien SP Gelderland

7 oktober 2010

Drie Nijmeegse kandidaten in top tien SP Gelderland

De Gelderse SP presenteerde dinsdag 5 oktober haar concept kandidatenlijst en concept verkiezingsprogramma voor de statenverkiezingen van 2 maart 2011. In de top tien van de lijst staan 3 Nijmegenaren. Oud-raadslid Agnes Lewe staat op plaats drie. Op plaats vier staat oud-raadslid en voormalig wethouder Peter Lucassen. Op plaats vijf vinden we zittend Statenlid Cobi van Driel. De lijst wordt aangevoerd door de huidige gelderse fractievoorzitter, Eric van Kaathoven uit Elst. Op 13 november stellen de SP-leden aanwezig op het regiocongres lijst en programma vast.

De kandidatencommissie van de Gelderse SP heeft dinsdag 5 oktober de kandidatenlijst bekend gemaakt die zij voorstelt aan de leden. Van de zittende statenleden hebben er vier zich opnieuw kandidaat gesteld. De overige twee hebben dit niet gedaan. Zij hebben het te druk om het statenlidmaatschap erbij te blijven doen. Alle zittende leden staan op een verkiesbare plek. Daarmee kiest de SP voor kwaliteit en continuïteit.

De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter, Eric van Kaathoven uit Elst. Van Kaathoven (38) is sinds 2008 fractievoorzitter. In het dagelijks leven is hij persvoorlichter en communicatiemedewerker bij de Zoogdiervereniging. Deze onafhankelijke organisatie onderzoekt en beschermt alle in Nederland in het wild levende zoogdieren: van egel tot eekhoorn, van bever tot boommarter en van das tot otter. Van Kaathoven is van huis uit milieukundige en heeft in de SP al diverse functies vervuld. Klik hier voor meer achtergrond.

Nummer 2 is zittend statenlid Alex Mink. Hij was de afgelopen jaren de woordvoerder wegen, verkeer en openbaar vervoer van de SP-fractie. Mink is op dit moment het jongste Gelderse statenlid met zijn 26 jaar. Deze geboren en getogen Edenaar studeerde rechten aan de HEAO in Nijmegen. Daarvoor deed hij de MBO-opleiding Arbeidsvoorziening en Personeelswerk. De laatste jaren studeerde hij rechten aan de Radboud Universiteit. Deze studie heeft hij even beëindigd onder andere om zich als campagneleider volop voor de komende verkiezingen in te kunnen zetten.

Nummer 3 is het langstzittende statenlid van de fractie, Agnes Lewe uit Nijmegen. Lewe (58), geboren en getogen in Duitsland maar sinds 1993 Nederlands staatsburger, is de financiële specialist van de fractie. Zij was eerder raadslid in Nijmegen en werkt als archivaris op het Stadsarchief van Oss. Ze is ook voorzitter van de Nijmeegse stichting Het Inter-Lokaal die zich inzet voor mensen in een kwetsbare sociaal-economische positie, en is voorzitter van de stichting Roze Woensdag (Roze Woensdag wordt elk jaar gehouden tijdens de Nijmeegse Vierdaagse).

Nummer 4 is terug van weggeweest. Peter Lucassen (57) uit Nijmegen was in 1995 het eerste statenlid van de SP in Gelderland en heeft een lange staat van dienst in de Nijmeegse politiek. Zo was hij jarenlang raadslid en daarna wethouder met onder andere Financiën en Wonen in portefeuille. Voordat hij in 2002 wethouder werd, werkte hij bij het ITS (Instituut voor Toegepast Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek) als onderzoeker en als hoofd automatisering.

Nummer 5 is zittend fractielid Cobi van Driel (51), eveneens uit Nijmegen. Zij voert het woord over sociale zaken, jeugdzorg, welzijn, cultuur en sport. Naast statenlid is zij praktijkopleider bij Proteion Thuiszorg Limburg. Ze is daar ook voorzitter van de Ondernemingsraad. En dan is ze ook nog ‘Eigen-Kracht’ coördinator bij de Eigen Kracht Centrale te Zwolle. Eigen Kracht is een methode waarmee gezinnen zelf een plan maken om hun problemen op te lossen.

Vanaf nummer 6 vinden we nieuwkomers in de staten. Peter de Vos (49) uit Gaanderen is afdelingsvoorzitter van de SP in Doetinchem. Hij was ooit verdienstelijk amateur wielrenner en daarna wielercoach. Door een ongeluk is de voormalig systeembeheerder nu arbeidsongeschikt. Peter is een van de drijvende krachten achter de succesvolle deelname van SP Doetinchem in maart 2010 (van 0 naar 3 zetels).

Nummer 7 is Gazjbin Hakim uit Ermelo. Met haar 23 jaar is ze ons jongste kandidaat statenlid. Hakim is juriste. Ze studeert momenteel de Master Rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Tilburg. Ze deed partijervaring op bij de ledenadministratie van de SP in Rotterdam en als stagiaire bij de Tweede Kamer fractie (juridische adviezen op gebied van o.a. huurrecht en TBS) en ze was betrokken bij de laatste twee verkiezingscampagnes.

Nummer 8 is Marco Mulder (38) komt uit Winterswijk waar hij afdelingsvoorzitter is van een nog jonge maar succesvolle SP-afdeling. In het dagelijks leven werkt hij als productiemedewerker bij een agrarisch zaadtechnologiebedrijf in Aalten. Mulder is tevens regiovertegenwoordiger van de helft van de Gelderse SP afdelingen en als zodanig ook lid van het landelijk partijbestuur.

Nummer 9 is Noor de Laat (65) uit Zevenaar. De Laat is raadscommissielid en bestuurslid voor de SP in Zevenaar. Ze heeft gewerkt als verpleegkundige in verschillende ziekenhuizen maar is nu met pensioen.Nummer 10 op de lijst is Eric van Dijk (54) uit Beuningen. Van Dijk werkt als mediator en als zelfstandig ICT-adviseur. Daarvoor was hij onder andere croupier en floormanager bij Holland Casino. Hij is actief in de SP-werkgroep Beuningen.
Concept lijst en concept verkiezingsprogramma worden deze en volgende week besproken in algemene ledenvergaderingen van de Gelderse SP afdelingen. Uit de ledenvergaderingen kunnen amendementen komen op het programma. Ook kunnen leden die zich binnen de daarvoor gestelde termijn kandidaat gesteld hebben, maar niet worden voorgedragen, zich tegenkandidaat stellen. Daarvoor hebben zij de steun nodig van een afdeling of 25 Gelderse SP leden. Lijst en programma worden uiteindelijk definitief vastgesteld door de op de regioconferentie van 13 november aanwezige Gelderse SP-leden.

De volledige kandidatenlijst (pdf)
Het concept-verkiezingsprogramma (pdf)

U bent hier